CYMELIA – SILESIANA  

Przedwojenne (lub wydane tuż po wojnie przez wydawnictwa przedwojenne) publikacje związane z Górnym Śląskiem w naszej bibliotece szkolnej
zestawienie bibliograficzne sporządzone w październiku 2005

 1. Battaglia Andrzej: Górnictwo śląskie z 32 rycinami w tekście. Katowice: Kasa im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1936.
  (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Śląsk. Ziemia i ludzie IV)
 2. Berezowski Stanisław: Turystyczno-krajoznawczy przewodnik po województwie śląskim : Z 144 ilustracjami i 29 mapami i planami miast oraz mapą podręczną województwa śląskiego i ziem sąsiednich. Katowice: Nasza Księgarnia, 1937.
  (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego)
 3. Denter Zygmunt: Śląsk Górny (Teren plebiscytowy) : Rys historyczno- ekonomiczny. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1921
  (Nasz Kraj Nr 15)
 4. Dubiel Paweł jun.: W obronie praw ludu śląskiego. Katowiece: Główny Zarząd Związku Obrońców Śląska, ok. 1920
 5. Em.Grim, Jan Skryba: Paweł Stalmach, Karol Miarka. Katowice: Komitet Obchodu 100. rocznicy urodzenia Pawła Stalmacha i Karola Miarki, 1924
 6. Fabierkiewicz W.: Walka o Śląsk Górny. Warszawa: Jan Cotty, 1921
  (Odbitka z “Ekonomisty”)
 7. I. Wystawa fotografiki śląskiej pod hasłem “Piękno ziemi śląskiej.” Katowice 1 – 15 XI 1938. Kraków: Drukarnia Narodowa, 1938
 8. Kozłowska Aniela: Szata roślinna województwa śląskiego z 28 rycinami w tekście. Katowice: Kasa im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1936.
  (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Śląsk. Ziemia i ludzie V)
 9. Książkiewicz Marjan: Zarys geologji Śląska z 16 rycinami w tekście. Katowice: Kasa im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1936.
  (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Śląsk. Ziemia i ludzie I)
 10. Księga Pamiątkowa XXV-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku : 1922 – 1947. Rybnik 1947
 11. Kulikowska Marcelina: Z wędrówek po kraju. Warszawa: G. Centnerszwer, 1911. Śląsk Górny s. 78- 131
 12. Ligoń Kazimierz: Poeci Górnego Śląska : Krótki zarys historji literatury ludowej na Górnym Śląsku : Odczyt wygłoszony w Towarzystwie Miłośników Literatury w Warszawie, Akademji Umiejętności w Krakowie i Collegium Minus w Poznaniu. Przedmowa Jan Kasprowicz. Lwów: Książnica Polska, 1920
 13. Marchacz Władysław: Krajobraz Śląska polskiego (z uwzględnieniem przyległych krain) : (Z 2 mapkami, 2 planami syntetycznemi i 46 rycinami w tekście). Katowice: Kasa im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1939.
  (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Śląsk. Ziemia i ludzie II)
 14. Marchacz Władysław: Krajobraz Śląska polskiego (z uwzględnieniem przyległych krain) : (Z 2 mapkami, 2 planami syntetycznemi i 46 rycinami w tekście). Katowice: Kasa im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1936.
  (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Śląsk. Ziemia i ludzie II)
 15. Mielżyński Maciej (Nowina Doliwa): Wspomnienia i przyczynki do historji III-go Powstania Górnośląskiego. Mikołów: Nakładem Autora, Drukiem K. Miarki, 1931.
 16. Moniak Jan, Stenz Edward: Zarys klimatologji Śląska z 6 rycinami w tekście. Katowice: Kasa im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1936.
  (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Śląsk. Ziemia i ludzie III)
 17. Morcinek Gustaw: Śląsk. Przedmowa: Eugenjusz Kwiatkowski. Poznań: Wydawnictwo Polskie <R.Wegner>, ok. 1930
 18. Osmańczyk Edmund: Sprawy Polaków. Katowice: AWIR, 1946.
 19. Piwarski Kazimierz: Historia Śląska w zarysie. Katowice: Instytut Śląski, 1947.
 20. Popiołek Kazimierz: Tragedja Śląska w czasie Rewolucji Husyckiej (1419- 1435). Katowice: Sekcja Dydaktyczna Oddziału Śląskiego Polskiego Tow. Histor., 1935
  (Śląska Bibjoteka Historyczna dla Młodzieży)
 21. Prus Konstanty: Józef Lompa jego życie i prace : Na 50. rocznicę zgonu jego. Bytom: Katolik, 1913
 22. Rakowski K.: Walka o Górny Śląsk. Mikołów: Spółka Wydawnicza Karola Miarki, ok. 1920.
 23. Rakowski Kazimierz: Walka w obronie narodowości polskiej pod berłem pruskiem. Warszawa: Gebethneri Wolff, 1905.
 24. Skrzydlaty Czyn. 18 czerwca 1939 r. Jednodniówka wydana z okazji poświęcenia i wręczenia Armii Samolotu Sanitarnego Święta Urszula. Kraków 1939.
 25. Sługa boży Teodor Christoph świątobliwy proboszcz śląski. Wydał Alojzy Koziełek.Siemianowice Śląskie: Drukarnia Siemianowicka, 1941.
 26. Sylwetka nowoczesnego katolika. (Wspomnienia o Dr. Adamie Biliku). Częstochowa: Caritas, 1947.
 27. Szelągowski Adam: Niemcy, Austrya i kwestya polska. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1915.
 28. Szramek Emil: Ks. Jan Kapica : Życiorys a zarazem fragment z historji Górnego Śląska. Katowice: Komitet Uczczenia Pamięci Ks. Infułata Kapicy, 1931
 29. Śląsk Sobieskiemu. W 250-tą rocznicę przemarszu rycerstwa polskiego przez ziemię piastowską na odsiecz Wiednia. Wielkie Piekary: Śląski Komitet Obchodowy, 1933.
 30. Świderksa Maria: Ostatni Piast na Śląsku. Wydanie czwarte. Kraków: Księgarnia S.A. Krzyżanowksi, 1946.
 31. Województwo Śląskie 1918 – 1928 : Rozwój administracji samorządowej województwa śląskiego w zarysie : Informator i przewodnik po wystawie województwa śląskiego na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu. Katowice: Śląska Rada Wojewódzka, 1929
 32. Wrzosek Antoni: Nad Odrą i Nysą : Opis geograficzno – gospodarczy nowych ziem Śląska. Katowice: Drukarnia Wojewódzka, 1945
  (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego)

Beletrystyka:

 1. Bonczyk Norbert: Góra Chełmska. Opracował Wincenty Ogrodziński. Wyd. 2 krytyczne. Katowice: Nasza Księgarnia, 1938
  (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Biblioteka Pisarzy Śląskich I –III)
 2. Echa Śląskie : Pieśni dla ludu polskiego na Śląsku Opolskim. Część I. Katowice: Związek Kół Śpiewackich na Śląsku Opolskim, 1935.
 3. Gojawiczyńska Pola: Górnoślązaczka. Warszawa: Rój, 1937
 4. Jaroń Jan Nikodem: Wojsko św. Jadwigi : Pięć obrazków scenicznych z dziejów śląskich. Katowice: Śląski Związek Akademicki, 1931
 5. Krzyżanowski Julian: Podania i baśni śląskie. Katowice: Kasa im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1938.
  (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Polski Śląsk. Odczyty i rozprawy 36)
 6. Lubiński Czesław: Z niwy ślązkiej : Wiersze. Tom pierwszy. Wyd. drugie, pomnożone i poprawione. Bytom G.Ś.: Katolik, 1893
 7. Łakomy Ludwik: Święta Barbara Skarbnik i Zabrzeski : Górnośląskie legendy górnicze. Wyd. 2 czwórnasób powiększone. Dąbrowa Górnicza: St. Święcki, 1933
 8. Morcinek Gustaw: Duńskie serce. Wyd. 2. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1936.
 9. Morcinek Gustaw: Dzieje węgla. Wyd. 11. 4 ilustracje. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1946
  (Polska i Świat Współczesny. Biblioteka Młodzieży)
 10. Morcinek Gustaw: Dzieje węgla. Wyd. 12. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1947
  (Polska i Świat Współczesny. Biblioteka Młodzieży)
 11. Morcinek Gustaw: Ludzie są dobrzy. Powieść dla młodzieży. Warszawa: Bibljoteka Polska, 1935.
 12. Morcinek Gustaw: Łysek z pokładu Idy : Opowiadanie. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1933
  (Bibljoteka Szkoły Powszechnej)
 13. Morcinek Gustaw: Łysek z pokładu Idy : Opowiadanie. Wyd. 4. Katowice: Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1948
 14. Morcinek Gustaw: Maszerować!... Warszawa: Gebethner i Wolff, 1938.
 15. Morcinek Gustaw: Miasteczko nad rzeką. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1938.
 16. Morcinek Gustaw: W zadymionym słońcu. Wyd. 10 (31- 34 tysiąc). Warszawa: Gebethner i Wolff, 1938
  (Polska i Świat Współczesny. Bibljoteka Młodzieży)
 17. Morcinek Gustaw: W zadymionym słońcu. Wyd. 3. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1935
  (Polska i Świat Współczesny. Bibljoteka Młodzieży)
 18. Morcinek Gustaw: Wyrąbany chodnik. Wydanie drugie. Część I i II. Cieszyn: Dziedzictwo, 1936.
 19. Osmańczyk Edmund: Sprawy Polaków. Katowice: Awir, 1946
 20. Śląsk : Pieśni na 1, 2 i 3 głowy wybrał i ułożył Karol Hławiczka. Tom II. Katowice: Księgarnia i Drukarnia Katolicka, ok. 1930
  (Bibljoteczka Pieśni Regjonalnych Nr. 2)
 21. Tańce Śląskie. Zeszyt I. : Tańce z powiatu rybnickiego. Opracowali Augustyn Musioł i Feliks Sachse z rysunkami Pawła Stellera z przedmową Józefa Reissa. Katowice: Nasza Księgarnia, 1937
  (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego)
 22. Wyklęty. Mikołów: Spółka Wydawnicza, 1923.
 23. Zbiór starych górnośląskich pieśni ludowych z nutami według Dr. med. Rogera.: Zebrał i wydał Paweł Gatzka. Bytom: Związek Górnośląskich Kół Śpiewackich, 1920

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl