STRES - ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Sporządzone w maju 2004 roku przy wykorzystaniu publikacji dostępnych w naszej szkolnej bibliotece.

Nowa, warta polecania pozycja:

Wydawnictwa zwarte:

 1. Angelow Bosse: Jak się uczyć skutecznie, szybko i przyjemnie. Poradnik nowoczesnych metod nauki dla uczniów i studentów. Poznań: Moderski i S-ka, 1998. ISBN 83-87505-22-6. [jak zapobiegać stresowi].
 2. Garstka Tomasz: Radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela. W: Poradnik nauczyciela tom II. Warszawa: Raabe, 2002. J 1.2
 3. Grochmal Stanisław: Zaufaj sobie. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawn. Lekarskich, 1987. ISBN 83-200-1213-9 s. 52-104.
 4. Hamer Hanna: Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. (Biblioteczka Wychowawcy Nr 9). Warszawa: Veda, 1994. ISBN 83-85584-21-8. [stres]
 5. Kosińska Ewa, Zachara Barbara: Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole. Scenariusze zajęć z uczniami gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Kraków: Rubikon, 2003. ISBN 83-88725-24-6. [stres]
 6. Śnieżek Henryk: Przysposobienie obronne. Zagrożenia czasu pokoju. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla uczniów liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Część 1. Warszawa : Żak. Wydawn. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2002. ISBN 83-88287-99-0. [stres, panika]
 7. Więcek Zygmunt, Jawiński Adam: Sposób na nerwy : Stres. Wyd. 2. Warszawa: Przyjaciółka, 1989.

Artykuły z czasopism:

 1. Boczek Krzysztof: Don`t stress. "Cogito" 2003 nr 9 s. 6-8.
 2. Chróśkikowska Urszula: Znaczenie stresu : Konspekt dla klasy III LO. "Biologia w szkole" 1993 nr 5 s. 253-257.
 3. Cieślak Roman: Stres nasz powszedni - o tym jak stres powstaje i jak sobie z nim radzić. "Perspektywy" 2004 nr 4/5 s. 26.
 4. Czajkowska-Majewska Dorota: Przyjaciel stres. "Polityka" 2002 nr 47 s. 72- 73.
 5. gimnazjum i I klasy ponadgimnazjalnej. "Magazyn Szkolny" 2002 nr 3 s. 23.
 6. Grigo Anna: Stres jest życiem. "Twój Styl" 2003 nr 3s. 144- 149.
 7. Gurgoń Barbara: Dla zmęczonych nauczycieli. Stres związany z pełnioną rolą społeczną, ciągłe ocenianie efektywności naszych poczynań sprawia, że czujemy się zmęczeni (... ) "Magazyn Szkolny" 2003 nr 7 s. 27.
 8. Heszen-Niejodek Irena: Pod wysokim napięciem. "Charaktery" 2000 nr 4 s. 12-17.
 9. Jacewicz Małgorzata: Genetyczne podłoże stresu. "Biologia w szkole" 1996 nr 4 s. 183-186.
 10. Jareg Elizabeth: Słuchanie i rozmowa z dzieckiem w stanie stresu. "Lider" 1993 nr 10 s. 27- 28.
 11. Kacperska Alina: Odporność roślin na stresowe czynniki środowiska. "Biologia w Szkole" 1985 nr 3 s. 150- 160.
 12. Kępa Ewa, Niewiadomska Ewa, Miszalski Zbigniew: Czy rośliny górskie przezywają stres? "Aura" 2002 nr 2 s. 23- 25.
 13. Kołątaj Adam: Stres u zwierząt. "Biologia w Szkole" 1985 nr 5 s. 272-277.
 14. Krzeszowiak Anna: Jak radzić sobie ze stresem? Scenariusz lekcji wychowawczej. "Biologia w szkole" 2002 nr 4 s. 232- 236.
 15. Langrot Maria: Stres wśród dzieci. "Magazyn Szkolny" 2001 nr 12 s. 11.
 16. Mandrowska-Xinxo Aniela: Skutki zdrowotne stresu optycznego i możliwości jego eliminowania. "Lider" 1992 nr 7-8 s. 22.
 17. Matkiewicz Mieczysława: Stres oswojony. "Nowa Szkoła" 2001 nr 3 s. 23-24.
 18. Na pewno nie zdam! "Wiedza i Życie" 2002 nr 6 s. 60-61.
 19. Poznaj siebie i bądź sobą. Program autorski profilaktyki antystresowej dla uczniów I klasy
 20. Sapolsky Robert M.: Pokonać stres. "Świat Nauki" 2003 nr 10 s. 68- 77.
 21. Stańczyk Dorota: Jak radzić sobie ze stresem? Warsztaty psychologiczne. Konspekt. "Wychowawca" 1996 nr 3 s. 19.
 22. Stres i alkohol. "Być sobą" 2001 nr 2 s. 15.
 23. Stres w szkole : Rozmowa z Michałem Józefem Kaweckim psychologiem i terapeutą. "Lider" 1992 nr 12 s. 15
 24. Tylka Jan: Poradź sobie ze stresem. "Wiedza i Życie" 1996 nr 9 s. 48-49.
 25. Wojtasiński Zbigniew: Zabójca w głowie. "Wprost" 2003 nr 3 s. 74- 77.
 26. Żukowska Zofia: Stres a twój styl życia. "Lider" 1997 nr 10 s. 5-8.
 27. Żurakowski Filip: Postawa przedsiębiorczości a stres. "Forum Nauczycieli. Liceum" 2002 nr 1 s. 31- 38

Inne:

 1. Straczewska Ewa: Przyczyny i skutki napięć nerwowych : Stres. [Prezentacja Multimedialna w Programie Power Point - 56cg]

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl