Polskie symbole narodowe - godło, barwy, hymn
konkurs czytelniczy - listopad 2004 - zobacz odpowiedzi

plik w formacie Microsoft Word (27 KB)

 1. Najstarszy wizerunek orła (w każdym razie ptaka; bo niektórzy mylnie widzą w nim pawia, koguta czy gołębia) w symbolice polskiej pojawia się na monecie. Podaj nazwę tej monety.
 2. Gdzie i kiedy powstał Mazurek Dąbrowskiego (podaj miesiąc, rok i nazwę miejscowości).
 3. 17 lipca 1978 roku otwarto Muzeum Hymnu Narodowego- gdzie? (podaj nazwę miejscowości).
 4. Muzyka naszego hymnu narodowego - to ludowa melodia mazura do tańca; ale był czas, gdy przypuszczano, iż melodia ta ma swojego kompozytora. Hipoteza ta zrodziła się z tego powodu, gdyż w kwietniu 1797 roku przesłał on generałowi Dąbrowskiemu swój marsz. O kim mowa? (podaj imię i nazwisko).
 5. Hymn Alojzego Felińskiego Boże, coś Polskę w pierwotnym tekście miał słowa:
  "Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
  Naszego Króla zachowaj nam Panie!"
  dedykowane "najukochańszemu monarsze i ojcu naszemu, któremu tak wiele dobrodziejstw winni jesteśmy." O jakim królu (niestety) mowa?
 6. Podaj drugie imię twórcy naszego hymnu narodowego.
 7. Gdzie i kiedy zmarł Józef Wybicki?
 8. Pod koniec XIX wieku istniało kilka śląskich pieśni ułożonych na melodię Mazurka Dąbrowskiego. Między innymi Hymn Śląski. Uzupełnij brakujące słowa:
  "Długo Śląsk nasz_______________________________
  Bez _____________________________ obrony
  Był od swoich _______________________________,
  Od obcych __________________________________.
  Dzisiaj sen przerywa, do ______________________ wzywa
  Ze swojej _________________________ braci dobrej woli."
 9. W 1908 roku Maria Konopnicka napisała Rotę - a kto i kiedy skomponował do niej muzykę?
 10. Kiedy ostatecznie określono kolory kokardy narodowej? (podaj rok)
 11. Jakie święto obchodzimy w Polsce 2 maja? (od roku 2004)
 12. Podaj chociaż jeden istotny szczegół różniący nasze godło narodowe z lat 1927-45 - a dzisiejsze - ustalone 30 grudnia 1989 roku.
 13. 13 grudnia 1927 roku rozporządzenie RP Ignacego Mościckiego wprowadziło nowy wzór godła państwowego (prawie identyczny z obowiązującym dzisiaj). Autorem konkursowego projektu był profesor architektury na Politechnice Warszawskiej. Podaj jego imię i nazwisko.
 14. Dopasuj tytuły pieśni - hymnów do cytowanych wersetów:
  a/ Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg -
  b/ Leć nasz Orle w górnym pędzie -
  c/ Czują cię tylko umysły poczciwe -
  d/ Dosyć tej niewoli -
  e/ Pod jedno berło Anioła pokoju -
  f/ Słysz modlitwę, jąż nosimy -
  (1 - Warszawianka, 2 - Jeszcze Polska nie zginęła, 3 - Bogurodzica, 4 - Miłość Ojczyzny, 5 - Boże, coś Polskę, 6 - Rota)
 15. Gdzie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku jest mowa o polskich symbolach narodowych?
 16. Podaj nazwiska twórców melodii i tekstu hymnu Unii Europejskiej.
 17. Jaki gatunek ryby i jaka roślina występują w herbie Rybnika?

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE - GODŁO, BARWY I HYMN - ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

(sporządzone w październiku 2004 roku przy wykorzystaniu publikacji dostępnych w naszej bibliotece szkolnej)

Wydawnictwa zwarte:

 1. Chrzanowski Ignacy: Nasz hymn narodowy (Pieśń Legjonów). Szkic literacki. Lwów: Ossolineum 1922
 2. Encyklopedia staropolska. Oprac. Aleksander Brückner. Zeszyt ósmy. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski 1937. s. 58-62 (Orzeł biały)
 3. Kobyliński Szymon: Krótka o hymnie orłach i barwach gawęda. Warszawa: KAW 1978
 4. Kociszewski Aleksander: Pieśnią i szablą. Rzecz o twórcy hymnu narodowego. Warszawa: Iskry 1982. ISBN 83-207-0478-2
 5. Kopaliński Władysław: Koty w worku czyli z dziejów pojęć i rzeczy. Warszawa: Wiedza Powszechna 1993. ISBN 83-214-0965-2 s. 146-147 (Jeszcze Polska nie zginęła)
 6. Kopczewski Jan Stanisław: O naszym hymnie narodowym. Warszawa: Nasza Księgarnia 1982. ISBN 83-10-07943-5
 7. Nowak Jerzy Robert: Zagrożenia dla Polski i Polskości. Warszawa: Ad Astra 1998. ISBN 83-87538-87-6 s. 217- 240 (Odrzucanie i ośmieszanie symboli narodowych)
 8. Panorama dziejów Polski. Warszawa : Interpress, 1983. ISBN 83-223-1969-x
 9. Szymonik Renata: Z dziejów naszej Ojczyzny.
  [Prezentacja multimedialna 61cg - zawiera informacje o godle i hymnie]]
 10. Wawrzykowska-Wierciochowa Dioniza: Pieśń nadziei i zwycięstwa. Dzieje polskiego hymnu narodowego. Warszawa: Wydawn. MON 1985. ISBN 83-11-07054-7
 11. Zakrzewski Bogdan: Boże, coś Polskę Alojzego Felińskiego. Wyd. 2 uzup. Wrocław: Ossolineum 1987. ISBN 83-04-02741-0
 12. Znamierowski Alfred: Stworzony do chwały. Warszawa: Editions Spotkania 1995. ISBN 83-7115-055-5

Artykuły z czasopism:

 1. Aleksandrowska Iwona: Święto zapchajdziura. Co obchodzimy 2 maja. "Polityka" 2004 nr 18 s. 36-37
 2. Anders Maria: W hołdzie Legionom Dąbrowskiego (w 200. rocznicę powstania) : montaż literacko-muzyczny dla wyższych klas szkół podstawowych. "Wychowawca" 1997 nr 1 s. 20- 21
 3. Henzler Marek: Orzeł pod strzechy. 2 maja: nowe święto. "Polityka" 2004 nr 9 s. 36-40
 4. Krawczyk Maria, Rybak Jadwiga, Samek Lucyna: Montaż poetycki na 200-lecie powstania Hymnu Narodowego (1797-1997). "Wychowawca" 1996 nr 9 s. 20-21
 5. Kuczyński Stefan Krzysztof: Joachim Lelewel i trójkolorowa chorągiew. "Mówią Wieki" 1986 nr 12 s. 23- 27
 6. Pęczak Mirosław: Jak hymn śpiewać mamy. "Polityka" 2003 nr 11 s. 64- 65
 7. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Język Polski w Liceum. Oświecenie 4. [2003] nr 17 s. 15 [dodatek "Cogito"]
 8. Pietras Tomasz: Znak zwycięskiego orła. "Mówią Wieki" 2001 nr 9 s. 6- 12
 9. Podgórski Wojciech Jerzy: Dwie parafrazy "Mazurka Dąbrowskiego". "Mówią Wieki" 1987 nr 8 s. 24- 26
 10. Wawrzyk Henryk: 200 lat polskiego hymnu narodowego. "Jantarowe szlaki" 1997 nr 2 s. 2- 5

Odpowiedzi:

 1. srebrny denar Bolesława Chrobrego
 2. między 16 a 19 lipca 1797 r. w kwaterze głównej generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Reggio nell`Emilia (północne Włochy)
 3. w Będominie, rodzinnym dworku Józefa Wybickiego
 4. Michał Kleofas Ogiński
 5. car Aleksander I (rocznica ogłoszenia Królestwa Polskiego 20 czerwca 1816)
 6. Rufin - Józef Rufin Wybicki herbu Rogala urodzony 29 września 1747 roku
 7. 10 marca 1822 roku w Manieczkach (powiat śremski)
 8. "Długo Śląsk nasz ukochany
  Bez wszelkiej obrony
  Był od swoich zapomniany
  Od obcych wzgardzony.
  Dzisiaj sen przerywa, do wolności wzywa
  Ze swojej niedoli braci dobrej woli."
 9. Feliks Nowowiejski w 1910 roku na krakowskie obchody 500-lecia bitwy pod Grunwaldem
 10. Uchwała sejmowa z  7 lutego 1831 roku: "kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i W.X. Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym."
 11. To Dzień Flagi (Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r.)
 12. Brak złotej bordiury, zmiana zakończeń przepaski na piersi orła - z pięcioramiennych gwiazdek na trójliścia z dwoma mniejszymi wypustkami
 13. Zygmunt Kamiński
 14. a/ Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg - 6 - Rota
  b/ Leć nasz Orle w górnym pędzie - 1 - Warszawianka
  c/ Czują cię tylko umysły poczciwe - 4 - Miłość Ojczyzny
  d/ Dosyć tej niewoli - 2 - Jeszcze Polska nie zginęła,
  e/ Pod jedno berło Anioła pokoju - 5 - Boże, coś Polskę,
  f/ Słysz modlitwę, jąż nosimy - 3 - Bogurodzica,
 15. Rozdział I Art. 28
 16. kompozycja Ludwiga van Beethovena do tekstu "Ody do radości" Fryderyka Schillera
 17. szczupak oraz kotewka - orzech wodny : "Herb Miasta przedstawia w polu tarczy błękitnym rybę - szczupaka - srebrną (białą) w skos, skierowaną ku prawemu narożnikowi tarczy. Ponad i pod wyobrażeniem ryby (w narożniku lewym czoła oraz narożniku prawym dołu) widnieje motyw roślinny, czyli kotewka, zwana inaczej orzechem wodnym, o srebrnych (białych) łodygach i srebrnych (białych) kwiatach".

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl