Ks. Jerzy SZYMIK
(poeta- kapłan - teolog - ¦l±zak)
zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w kwietniu 2005 roku

Witryna Autorska

Poeta na spotkaniu z młodzież± naszej szkoły w czasie XXX Rybnickich Dni Literatury

Publikacje, których autorem jest ks. Jerzy Szymik:

poezje:

 1. Szymik Jerzy: 102 wiersze : Wybór poezji. Katowice: K¦J, 1997. ISBN 83-7030-233-5
 2. Szymik Jerzy: Dotyk Yrenicy : Wiersze z lat 1993-1996. T3umaczenia wierszy Josepha von Eichendorffa, poetów Andaluzji, Jacques`a Preverta. Esej o mi3ooci do ksi1aki. Wprowadzenia: Alfons Nossol, Jan Sochoń. Lublin: Norbertinum, 1997. ISBN 83-86837-41-1
 3. Szymik Jerzy: Eva Cassidy W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 2004. Katowice: K¦J, 2003 s. 34
 4. Szymik Jerzy: Wiersze greckie. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 2002. Katowice: K¦J, 2001 s. 99- 101
 5. Szymik Jerzy: Wiersze W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1997. Katowice: K¦J, 1996. s. 227- 234
 6. Szymik Jerzy: Wiersze W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 2005. Katowice: K¦J, 2004. s. 123- 126
 7. Szymik Jerzy: Wiersze. "Przegl±d Powszechny" 2002 nr 6 s. 357- 360
 8. Szymik Jerzy: Ziemia niebieska. Rysunki Maria Kasperek. Lublin: Norbertinum, 1994. ISBN 83-85131-55-8
 9. Szymik Jerzy: Zupełnie inaczej : Wiersze. Katowice: K¦J, 1991 ISBN 83-7030-084-7

ksi±żki inne:

 1. Ci±gle tonę i chwytam Jezusa : z abp. Damianem Zimoniem rozmawiaj± Alina Petrowa-Wasilewicz i ks. Jerzy Szymik. Katowice, K¦J, 2002 ISBN 83-7030-300-5
 2. Szymik Jerzy: Kocham teologię! Dlaczego? : Wybór publicystyki. Katowice: K¦J, 1998. ISBN 83-7030-304-8
 3. Szymik Jerzy: Teologia na pocz±tek wieku. Przedmowa Abp Alfons Nossol. Katowice: K¦J, 2001. ISBN 83-7030-393-5

artykuły:

 1. Alfa i Omega. Pasyjne w±tki chrystologii "literackiej" Czesława Miłosza." W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1997. Katowice: KSJ, 1996. s. 307- 314
 2. Arianizm, czyli o niezbyt udanej próbie obrony Boga przed Bogiem. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1997. Katowice: K¦J, 1996. s. 141- 150
 3. Chrystus szans± Moskwy, St. Petersburga... Ewangelia w powie¶ciach Dostojewskiego. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1994. Katowice: K¦J, 1993. s. 228- 233
 4. Dobry Bóg postanowił inaczej (Ks. Józef Czempiel) W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1994. Katowice: K¦J, 1993. s. 128- 135
 5. Drabina patriarchy. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1993. Katowice: K¦J, 1992. s. 99- 106
 6. Dziennik pszowski. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 2005. Katowice: K¦J, 2004 s. 97- 103
 7. Eucharystia czasu Ojców. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1993. Katowice: K¦J, 1992. s. 46- 52
 8. Głodni Boga. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1985. Katowice: K¦J, 1984 s. 92- 96
 9. Kartki z wielkopostnego dziennika. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1994. Katowice: K¦J, 1993. s. 206- 210
 10. Na wzór Melchizedeka. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1995. Katowice: K¦J, 1994. s. 63- 73
 11. Nie byłem na Wieży Eiffla... W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1993. Katowice: K¦J, 1992. s. 181- 185
 12. Osiemset róż w hajduckim ko¶ciele... W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 2003. Katowice: K¦J, 2002 s. 71- 78
 13. Spór wokół prawdy o prawdzie. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1996. Katowice: K¦J, 1995. s. 72- 74
 14. Symfonia wiary (Nowy Katechizm Ko¶cioła Katolickiego). W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1994. Katowice: K¦J, 1993. s. 49- 54
 15. ¦wiatło z krzyża. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 2004. Katowice: K¦J, 2003 s. 137- 138
 16. Tomek. Homilia pogrzebowa. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 2002. Katowice: K¦J, 2001 s. 131- 134
 17. Valanga di vita (bł. Piotr Jerzy Frassati) W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1995. Katowice: K¦J, 1994. s. 237- 243
 18. W szkole Piekarskiej Matki lekcja o miło¶ci. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 2002. Katowice: K¦J, 2001 s. 41- 49
 19. Z gał±zk± bzu do nieba. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1993. Katowice: K¦J, 1992. s. 139- 140

Publikacje traktuj±ce o ks. Jerzym Szymiku:

 1. Babuchowski Andrzej: Poezja ks. Szymika po Hiszpańsku. "Go¶ć Niedzielny" 1999 nr 5 s. 31 [wycinek w kartotece regionalnej]
 2. Chrzanowska Renata: Teolog na ziemi wykorzenienia. "Go¶ć Niedzielny" 1999 nr 49 s. 31 [wycinek w kartotece regionalnej]
 3. Kadencja ks. Szymika. "Gazeta Wyborcza" z 10 marca 2004 [wycinek w kartotece regionalnej]
 4. Każdy jest sk±d¶. "Trybuna ¦l±ska" z 2 grudnia 2002 s. 28 [wycinek w kartotece regionalnej]
 5. Krowicki Krzysztof: Tyle miło¶ci i cierpienia. "Nowiny" z 19 stycznia 2000 s. 12 [wycinek w kartotece regionalnej]
 6. Ksiażek Mirosława: Ksi±dz profesor Jerzy Szymik otrzymał tytuł "Zasłużony dla Rozwoju Pszowa". "Trybuna ¦l±ska" [wycinek w kartotece regionalnej]
 7. Najman Katarzyna: Z każd± sekund±. "Go¶ć Niedzielny" z 6 stycznia 2002 nr 1 s. 41 [wycinek w kartotece regionalnej]
 8. Nowa ksiażka ks. Szymika. "Trybuna ¦l±ska. Dzień" z 9 lutego 2001 [wycinek w kartotece regionalnej]
 9. Poeta w¶ród poetów. "Nowiny" z 7 czerwca 2000 [wycinek w kartotece regionalnej]
 10. Przechył w stronę nadziei : Czytanie cudzych wspomnień jest bardzo dziwn± lektur±. "Go¶ć Niedzielny" 50 s. 17 [wycinek w kartotece regionalnej]
 11. Rzepka Mirosław: Nowa ksi±żka ks. Szymika : Liczy się tylko miło¶ć. "Go¶ć Niedzielny" [wycinek w kartotece regionalnej]
 12. Szymik Jerzy: Europa, szkice do portretu [cykl artykułów o krajach europejskich] "Go¶ć Niedzielny" 2002 od numeru 13 s. ok. 32-
 13. Tałuć Katarzyna: Wielokulturowy ¦l±sk. "Go¶ć Niedzielny" 5 [wycinek w kartotece regionalnej]
 14. Udane Dni Literatury. Jubileuszowe XXX Dni Literatury [barwne zdjęcie ze spotkania poety z młodzież± naszej szkoły] "Nowiny" [wycinek w kartotece regionalnej]
 15. W paĽdziernikowym numerze miesięcznika społeczno-literackiego "¦l±sk" znalazł się tekst naszego krajana - wywodz±cego się z Pszowa - ks. Jerzego Szymika, poety, wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. "Nowiny" z 17 paĽdziernika 2001 [wycinek w kartotece regionalnej]
 16. WoĽnica Stanisław: Religia uratuje poezję. "Nowiny" z 14 maja 2003 s. 11 [wycinek w kartotece regionalnej]
 17. WoĽnica Stanisław: Teologia ¦l±ska. "Nowiny" z 30 grudnia 2002 s. 12 [wycinek w kartotece regionalnej]
 18. Współcze¶ni poeci ¶l±scy. K. Jerzy Szymik. W: Z tej ziemi. ¦l±ski Kalendarz Katolicki na rok 1993. Katowice: K¦J, 1992. s. 208- 209
 19. Z pszowk± nut±. "Nowiny" z 3 kwietnia 2002 [wycinek w kartotece regionalnej]

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl