Śląsk w Urszulankach - Urszulanki na Śląsku

Turniej klas o tematyce REGIONALNEJ zobacz WYNIKI i kolejność występów - scenariusz - zobacz zdjęcia: GALERIA

26 marca 2007 (Rocznica Wyzwolenia Rybnika) Gimnazjum - 1 i 2 lekcja ; Liceum - 4 i 5 lekcja


zobacz pytania
Kolejność, w jakiej występowały poszczególne klasy, nazwiska odpowiadających na pytania, tabela wyników z poszczególnych konkurencji:

GIMNAZJUM:

  I a I b II III a III b
kolejność występów klasy 3 5 4 1 2
Występ klasy 4 4 3 0 5
imiona i nazwiska Paweł Kluba Mateusz Wrazidło Anita Majowska ? ? ? Michał Gruszczyk
strój 1 5 5 0 0
pytania 3 2 5 0 4
razem punktów 8 11 13 0 9
miejsce IV II I walkower III

LICEUM:

  I a I b I c II a II b
kolejność występów klasy 4 3 1 5 2
Występ klasy 3 2 5 4 4
imiona i nazwiska Natalia Maj Rafał Piekorz Krystian Piechaczek Maciej Szołtysek Paweł Skupień
strój 0 3 1 2 3
pytania 2 4 3 5 1
razem punktów 5 9 9 11 8
miejsce IV II II I III

OGROMNE gratulacje!!

Brawa dla zwycięzców, dla wszystkich, którzy chcieli się z nami bawić! Brawa dla BIBLIOFILÓW i dla MARTYNKI GŁADYSZ. Bez Was ten turniej nie mógł by się odbyć!


Do udziału w turnieju zaprosimy wszystkie klasy Gimnazjum, oraz klasy pierwsze i drugie Liceum.
(Jeśli Maturzyści też będą mieli ochotę na wspólną zabawę - prosimy o kontakt). W sali spotkamy się oddzielnie z klasami Gimnazjum, oddzielnie z Liceum.

Turniej będzie się składał z dwóch konkurencji:

Aleksander Żukowski, Anna Gudzik: Szlakami Zielonego Śląska. Przewodnikkrajoznawczy po okolicach Czerwionki - Leszczyn, Rybnika, Żor, Knurowa, Orzesza, Ornontowic, Gierałtowic, Pilchowic. Czerwionka- Leszczyny: Vectra, 2002.

Aleksander Żukowski, Anna Gudzik: Szlakami Zielonego Śląska. Przewodnik krajoznawczy po okolicach Czerwionki - Leszczyn, Rybnika, Żor, Knurowa, Orzesza, Ornontowic, Gierałtowic, Pilchowic. Czerwionka- Leszczyny: Vectra, 2002. ISBN 83-915452-29.

Po lewej nagroda indywidualna dla Najlepszych przedstawicieli klas z Gimnazjum i Liceum.

Jest to niezwykle ciekawy, pięknie wydany przewodnik turystyczny.

Każda Osoba biorąca udział w tej konkurencji - otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek.

Będzie nagroda dla najlepszej klasy (punkty zgromadzone z obu konkurencji) oraz indywidualna dla najlepszego znawcy Górnego Śląska i gwary. O ufundowanie nagród, jak co roku będziemy prosili Radę Rodziców. Przygotujemy też pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców.

Organizator konkursu - Bibliofil.
Pomoc w prowadzeniu imprezy obiecali nasi szkolni Wybitni Ślązacy: Martynka G. oraz Maciek Sz. z klasy II a LO.

Do Jury jak zwykle poprosimy przedstawicieli Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego. Ekspertem będzie Pani Katarzyna Szweda.


Zagadnienia (oprócz tych, wykorzystanych w poprzednich turniejach):


Podział pracy Bibliofilów:

 1. prezenterzy - Paulinka F., Agnieszka W., Maciek K. i gościnnie Martynka G.

 2. recytacja - Joasia B.

 3. dekoracja sali - Ania R. i Paulinka L.

 4. stolik jury - Magda R.

 5. liczenie punktów - Agnieszka Ł. i Wojtek U.

 6. wypisanie dyplomów - Agnieszka W.

 7. nagłośnienie - Janek F. , Przemek M. i Łukasz G.

 8. sprzęt komputerowy - Przemek M. i Łukasz G.

 9. ekran i kotary - Janek F.

 10. mikrofony - Janek F.

 11. mierzenie czasu - Agnieszka Ł. i Wojtek U.

 12. losowanie kolejności, losy - Michał J.

 13. krzesła w sali - Wojtek i Janek

 14. podpisy do wystawy regionalnej - Paulinka F. i Przemek M.

 15. stoliki pod wystawę - Rafał G. i Maciek K.


wykonane:

 1. platakty - Paulinka F.

 2. zaproszenia dla klas - Agnieszka Ł. Asia B.

 3. zaproszenia / prośby do rodziców i innych członków Jury - Paulinka L. i Joasia B.

 4. napis duży do sali

 5. plakat do sali - gościnnie wykonała bardzo pięknie Gosia Kampka z II G! - dziękujemy!!


Scenariusz TURNIEJU klas (Martynka z Paulinką dokonają przekładu na naszą gwarę - obiecały!)

Nasza Rybnicka Szkoła Urszulańska, której początki sięgają 1923 roku, w październiku będzie świętowała 25 lat swego istnienia od rewindykacji.

Dziś obchodzimy 52 rocznicę wyzwolenia Rybnika po II Wojnie Światowej.

Wszystkich serdeczne zapraszamy do udziału w Turnieju Klas:

Śląsk w Urszulankach - Urszulanki na Śląsku

Wysłuchajmy wpierw wiersza Janiny Podlodowskiej, która urodziła się w Krakowie, ale właśnie w Rybniku spędziła większość swojego życia (recytuje Joanna Brzezinka w Liceum, Rafał Gwóźdź w Gimnazjum):

Ziemia węgla

Do tej ziemi
trzeba się urodzić
jak rodzi się rzeźbiarz
dla dłuta
w opornym tworzywie

do tej ziemi trzeba dojrzewać długo
z uporem i przeciw słabości
brać jej ciężar na barki
z namysłem smakować jej chleb codzienny
aż zapuści w serce
pazury korzeni
kolczasty krzak

miłości

Janina Podlodowska z tomu: Żeby była miłość 1984

Serdecznie witamy Członków Jury, dziękujemy, że zechcieli Państwo podjąć się tego zadania.

Naszym Ekspertem jest Pani Profesor Katarzyna Szweda.

W gronie Jurorów witamy ponadto Przedstawiciela Rady Rodziców (w Gimnazjum Panią Reginę Pańko, w LO .?), Pana Profesora Grzegorza Leśnika oraz Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: (w Gimnazjum: Andrzeja Homańczyka; w LO - Przewodniczącą: Martynę Gładysz).

Radzie Rodziców pragniemy serdecznie podziękować za sfinansowanie nagród dla dzisiejszych zwycięzców.

Witamy uczestników konkurencji indywidualnej.

Gimnazjum:

Klasę I a reprezentuje: Paweł Kluba

Klasę I b reprezentuje: Mateusz Wrazidło

Klasę II reprezentuje: Anita Majowska

Klasę III a reprezentuje: ? ? ?

Klasę III b reprezentuje: Michał Gruszczyk

Liceum:

Klasę I a reprezentuje: Natalia Maj

Klasę I b reprezentuje: Rafał Piekorz

Klasę I c reprezentuje: Krystian Piechaczek

Klasę II a reprezentuje: Maciej Szołtysek

Klasę II b reprezentuje: Paweł Skupień

Uczestnicy konkursu wylosują teraz kolejność, w jakiej będą odpowiadać na pytania. (losowanie - Michał Jasłowski).

Reprezentanci klas siadają w wylosowanej kolejności.

Prosimy Jurorów o ocenienie strojów, w jakich występują reprezentanci klas - przez podniesienie tabliczek od 1 do 5. Punkty te są doliczane do ogólnej klasyfikacji.

Klasa I a - prosimy o ocenę. etc

Podliczający punkty notują średnią ocen.

W wylosowanej kolejności uczestnicy będą odpowiadać na zadawane pytania. Na każdą odpowiedź jest maksymalnie 1 minuta czasu.  Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać maksymalnie 3 punkty. Punkty przyznaje Ekspert. Mamy do dyspozycji 101 pytań.

Po trzech rundach pytań odpadają dwaj uczestnicy z najmniejszą ilością punktów. (Ostateczna decyzja należy do Eksperta). Następują dwie kolejne rundy pytań. Jeśli nie wyłonią one zwycięscy, pytania zadawane są do osiągnięcia celu - tj. ustalenia zwycięscy konkursu. Gdyby gotowych pytań brakło, dodatkowe zadaje Ekspert.

Uroczyście ogłaszamy, iż zwycięzcą konkursu został: .... Wręczenie dyplomów i nagród indywidualnych - pod koniec turnieju. (Agnieszka wypisuje dyplomy)

Punkty uzyskane przez uczestników indywidualnych są dopisane do ogólnej klasyfikacji: 5 punktów: za 1 miejsce, 4 punkty za 2 miejsce i analogicznie dalej.

Prosimy wszystkich o opuszczenie sali na kilka minut przerwy. Bibliofil przygotuje salę do drugiej konkurencji. Zapraszamy wszystkich do sali o godzinie: (podać jakąś okrągłą minutę - po 5 -10 minutach).

Druga konkurencja. Prosimy klasy o zaprezentowanie tematu naszego turnieju w dowolnej formie. Każda klasa dysponuje 3 minutami. Po występie klas poprosimy Jurorów o ocenę, przez podniesienie tabliczek z punktacją - od 1 do 5. Do punktacji zostanie doliczona średnia.  (Maksymalnie klasa,  z obu konkurencji może uzyskać 15 punktów).

Jako pierwsza zaprezentuje się nam klasa:  ... prosimy o przygotowanie się klasy...

Jako druga.. etc

Kolejność:

Gimnazjum

Liceum

1

3 a

1 c

2

3 b

2 b

3

1 a

1 b

4

2

1 a

5

1 b

2 a

(W przerwach, gdy czekami na występ klasy - było by rewelacyjnie, gdyby Martynka z Paulinką porozmawiały po Śląsku.)

Prosimy jurorów o ocenę klasy.. dziękujemy. Klasy...  etc.

Ponownie zapraszamy na środek wszystkich uczestników pierwszej konkurencji. Prosimy Eksperta o wręczenie dyplomów, a przedstawiciela Rady Rodziców o wręczenie nagród indywidualnych.

Miejsce piąte zajął / zajęła ... z klasy.. miejsce czwarte. . z klasy ... etc. (dyplomy i nagrody są dla każdego uczestnika).

Śląska godka Martynki.... w tym czasie Agnieszka z Wojtkiem zapisują punkty, liczą średnią. Dodają punktację. W porozumieniu z Jurorami podejmują decyzję o przyznaniu pierwszego miejsca dla klasy (w wątpliwych sytuacjach - ostateczna decyzja należy do Eksperta). Agnieszka wypisuje dyplomy.

Prosimy na środek przewodniczących klas, które zajęły: pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Dla każdej z tych klas mamy pamiątkowy dyplom. Dla najlepszej klasy energetyczną, słodką paczkę.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl