UCZNIOWIE ZDOLNI - ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE
(sporządzone w kwietniu 2004 roku przy wykorzystaniu publikacji dostępnych w naszej szkolnej bibliotece)

Wydawnictwa zwarte:

 1. Lewowicki Tadeusz: Kształcenie uczniów zdolnych. Wyd. 2. Warszawa: Wydawn. Szk. i Pedagog., 1986. ISBN 83-02-00412-X
 2. Maksymowska Ewa: Dziecko zdolne w twojej klasie. [sierpień 2001] W: Poradnik nauczyciela. Warszawa: Raabe, 2000. Tom 2. K 3.3 s. 1- 18.

Artykuły z czasopism:

 1. Bernacka Ryszarda Ewa: Portretowanie dzieci przez pryzmat pojeć "zdolności" i "uzdolnienie." "Nowa Polszczyzna" 2003 nr 2 s. 53- 59.
 2. Jankisz Danuta, Jankisz Juliusz: Jak współpracujemy z uczniami zdolnymi w procesie edukacji chemicznej? "Chemia w szkole" 2001 nr 1 s. 8- 12.
 3. Kawalec Joanna: Pielęgnowanie talentów. "Magazyn Szkolny" 2004 nr 5 s. 26- 27.
 4. Kosińska Ewa: Uczeń zdolny w szkole. "Wychowawca" 1997 nr 6 s. 32- 33.
 5. Papież Jan: Znaczący inny. Edukacja uczniów zdolnych. "Wychowawca" 1999 nr 5 s. 20- 22.
 6. Papugowa Wanda: Dziecko zdolne. "Wychowawca" 1995 nr 12 s. 32.
 7. Polkowska Grażyna: Nieprzeciętni. "Wiedza i Życie. Wiedza i Człowiek" 1994 nr 7 s. 1- 5.
 8. Pychová Iva: Jak uczyć zdolnych i utalentowanych uczniów. "Języki obce w szkole" 1997 nr 4 s. 295- 300.
 9. Reńda Waldemar: Uczeń uzdolniony jako podmiot procesu dydaktyczno- wychowawczego w klasach M.-F. "Fizyka w szkole" 1987 nr 6 s. 355-356.
 10. Rerich Jan: Praca z uczniem zdolnym. "Fizyka w szkole" 1987 nr 6 s. 353- 354.
 11. Sobańska-Bondaruk Melania, Lolo Radosław: Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii. "Wiadomości Historyczne" 2004 nr 1 s. 42- 51.
 12. Szpulak Grażyna: Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze (klasa humanistyczna). Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej. "Biblioteka w szkole" 2002 nr 5 s. 13.
 13. Tarkowski Jerzy: Niektóre aspekty pracy z uczniami uzdolnionymi w fizyce. "Fizyka w szkole" 1987 nr 6 s. 357- 358.
 14. Uberman Michał: Praca z uczniem zdolnym i zainteresowanym fizyką. "Fizyka w szkole" 1989 nr 2 s. 111-113.
 15. Weckwerth Anna: Praca z uczniem zdolnym. "Gazeta Szkolna" 2001 nr 39 s. 16.
 16. Winiarski Józef: Uczniowie zdolni. "Wychowawca" 1999 nr 2 s. 31.

W internecie:

 1. http://www.wmbp.olsztyn.pl/_strony/zestaw/zest27.htm
 2. http://www.dbp.wroc.pl/filie/walbrzych/zdoln.htm
 3. http://www.oeiizk.edu.pl/wychowawca/lechniak/22.pdf
 4. http://www.eid.edu.pl/archiwum/2001,99/listopadgrudzien,173/szanse_i_zagrozenia_dla_rozwoju_uczniow_zdolnych,1213.html
 5. http://www.literka.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=6868
 6. http://www.odn.poznan.pl/ul/ul4_2002/u3.htm
 7. http://sklodowska.szkola.tczew.pl/wychowawca/zdolny.htm

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl