Uroczysko Głębokie Doły

zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w zbiorach naszej biblioteki w grudniu 2007 roku, uaktualnione w maju 2009 roku

 1. Bibliografia chronologiczna projektowanego leśnego rezerwatu częściowego Głębokie Doły koło Rybnika
  [kartoteka regionalna, koperta Rybnik - przyroda]
 2. Celiński Florian, Czylok Andrzej, Krotoski Tadeusz, Rahmonow Ojmahmad: W sprawie ochrony uroczyska Głębokie Doły koło Rybnika. "Chrońmy przyrodę ojczystą" 1998, zeszyt 6, s. 32- 45. [zawiera bibliografię].
 3. Henel Krzysztof: Projektowany rezerwat "Głębokie Doły." W: "Dzikie Życie"[on - line]. 2002 nr 5 [dostęp 11 grudnia 2007]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.pracownia.org.pl/dz/index.php?d=archiwalne&e=artykuly&rok=2002&nr=95&id=94.
 4. Krotoski Tadeusz: Chronione mchy Głębokich Dołów koło Rybnika. "Scripta Rubensa" 2005 nr 14 s. 59.
 5. Krotoski Tadeusz: Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005. "Natura Silesiae Superioris" 2007 nr 10 s. 37- 44.
  [kartoteka regionalna, koperta Rybnik - przyroda]
 6. Krotoski Tadeusz: Dynamika liczebności populacji Kruszczyka Sinego - Epipactis Purpurata Sm. w projektowanym Rezerwacie Głębokie Doły koło Rybnika. "Scripta Rubensa" 2005 nr 14 s. 60- 62.
 7. Krotoski Tadeusz: Godny ochrony łęg jesionowo-olszowy w Uroczysku Głębokie Doły. "Natura Silesiae Superioris" 11 (2007): 5- 9. [nadbitka]
  [kartoteka regionalna, koperta Rybnik - przyroda]
 8. Krotoski Tadeusz: Zasługi profesora Floriana Celińskiego dla ochrony "Głębokich Dołów" koło Rybnika. "Przyroda Górnego Śląska" 2003 nr 32 s. 15.
 9. Uroczysko Głębokie Doły. W: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. [on - line - dostęp 11 grudnia 2007]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.czerwionka-leszczyny.com.pl/uroczysko_glebokie_doly.html.
 10. Wróbel Małgorzata: Ekologia w pigułce, czyli teoretyczne podstawy ochrony środowiska - cz. II. "OIKOS. Warsztat Świadomości Ekologicznej". 1999, Zeszyt drugi, maj. s. 2- 7.
 11. Żukowski Aleksander: Czerwionka-Leszczyny. Czerwionka- Leszczyny: Vectra, 2007. ISBN 978-83-60891-03-2. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Głębokie Doły" w Nadleśnictwie Rybnik. s. 54 - 55.
 12. Żukowski Aleksander, Gudzik Anna: Szlakami Zielonego Śląska. Przewodnik krajoznawczy po okolicach Czerwionki - Leszczyn, Rybnika, Żor, Knurowa, Orzesza, Ornontowic, Gierałtowic, Pilchowic. Czerwionka- Leszczyny: Vectra, 2002. ISBN 83-915452-29. s. 148.

W grudniu 2007 roku nasza biblioteka wzbogaciła się w niezwykle cenny DEPOZYT przekazany nam przez Pana Tadeusza Krotoskiego przewodnika turystycznego. (Z tych publikacji można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni). Ogromnie dziękujemy Panu Tadeuszowi Krotoskiemu za szereg cennych pozycji związanych z Uroczyskiem Głębokie Doły.

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl