UTOPIA, ANTYUTOPIA - zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w październiku 2008 roku

Wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne:

 1. Chrzanowski Maciej: Szkolny słownik motywów literackich. Warszawa, Skrypt, 2003. ISBN 83-86314-85-0. Utopia / Antyutopia s. 404- 407.
  KS 1261z
 2. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabelle: Szkolny słownik motywów literackich. Wyd. 4 Warszawa: Kram, 2001. ISBN 83-86075-72-4. Utopia s. 468- 469.
  KS 22972
 3. Graciotti Sante: Utopia. W: Słownik literatury polskiego oświecenia. Wyd. 2 poszerz. i popraw. Wrocław: Ossolineum, 1996. ISBN 83-04-03352-6. s. 646- 653.
  KS 18347
 4. Handke Ryszard: Utopia. W: Literatura polska : Przewodnik encyklopedyczny. Tom II. N-Ż. Warszawa: PWN, 183. ISBN 83-01-05369-0. s. 533- 534.
  KS 6420
 5. Kiereś Henryk: Utopia. W: Encyklopedia "Białych Plam" Tom. XVII. Radom: Polwen, 2006.ISBN 83-89862-56-5. s. 294- 302.
  KS 1353z
 6. Kopaliński Władysław: Koty w worku czyli z dziejów pojęć i rzeczy. Warszawa: Rytm, 1997. ISBN 83-86678-70-4. Utopia s. 122- 124.
  KS 20054
 7. Kopaliński Władysław: Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Rytm, 2003. ISBN 978-83-7399-253-5. Utopia. Antyutopia s. 1371.
  KS 3525z
 8. Pieróg Stanisław: Utopia. Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowia. Wrocław: Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1. s. 991- 994.
  KS 16424
 9. Pieszczachowicz Jan: Utopia, antyutopia. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław: Ossolineum, 1993. ISBN 83-04-03942-7. s. 1154- 1158.
  KS 16198
 10. Posadzki Aleksander: Antyutopia. W: Encyklopedia "Białych Plam" Tom. I. Radom: PWE, 2000. ISBN 83-912068-0-7. s. 288- 290.
  KS 22904

Publikacje zwarte:

 1. Czasy renesansu. 1500-1592. Warszawa: Larousse, 1999. ISBN 83-7175-218-0. Podróż do Utopii. s. 1146.
  KS 21816
 2. Frossard, Andre: Człowiek i jego pytania. Kielce : Jedność, 1994. ISBN 83-85957-16-2. Czy utopie są konieczne? s. 113- 114.
  IR 18206
 3. Gołubiew Antoni: Świadkowie przemian. Kraków: Znak, 1974. "Utopia" XIX wieku. s. 255- 284.
  E 19115
 4. Grzegorczyk Andrzej: Filozofia czasu próby. Wyd. 2 popraw. Warszawa: PAX, 1984. ISBN 83-211-0620-X. Humanistyczna utopia przyszłości i strategia dążenia. s. 173- 209.
  Filt 6164
 5. Jasiński Bogusław: Istnieć znaczy tworzyć. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. ISBN 83-203-2250-2. Utopia przeciw filozofii. s. 147.
  E 7052
 6. Kowalska Aniela: Od utopii do antyutopii. Warszawa: WSiP, 1987. ISBN 83-02-02595-X.
  - Teoretyczne wyobrażenie przyszłości - Platon. s. 8.
  - Thomas More i jego Utopia. s. 15.
  - Herbert George Wells i jego wizje przyszłości. s. 33.
  - Aldous Huxley: Nowy, wspaniały świat w nurcie twórczości eseistycznej i powieściowej pisarza.
  - Stanisław Lem: Między utopią a antyutopią s. 79.
  E 16322
 7. Miłosz Czesław: O utopiach i Apokalipsie. W: Rozmowy na koniec wieku. Prowadzą Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski. Kraków: Znak, 1998. ISBN 83-7006-715-8. s. 9- 22.
  Ii 22023
 8. Niewiadowski Andrzej: Rozrachunek z utopią. Jerzy Żuławski. W: Lektury licealisty. Szkice. Red. Wojciech Pykosz, Leszek Bugajski. Wrocław: Ossolineum, 1986. ISBN 83-04-021-40-4. s. 44- 52.
  LŚ 6754
 9. Posern-Zieliński Aleksander: Mit i utopia w ruchach społeczno-religijnych Indian Ameryki Południowej. W: W kręgu religii krajów pozaeuropejskich. Red. Anna Mrozek-Dumanowska. Warszawa: Książka i Wiedza, 1985. ISBN 83-05-11365-5. s. 48- 81.
  Rr 23068
 10. Swirida Inessa: Ogród epoki oświecenia a utopia. W: Sztuka a natura. Katowice: Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 1991. s. 289- 300.
  Szp 21712
 11. Tazbir Janusz: Szlaki kultury polskiej. Warszawa: PIW, 1986. ISBN 83-06-01342-5.
  Morus i jego "Utopia" w kulturze staropolskiej. s. 79- 96.
  W kręgu myśli utopijnej i legend biblijnych s. 97- 117.
  LP 7207
 12. Tischner Józef: Myślenie według wartości. Kraków: Znak, 2005. ISBN 83-240-0189-1. Między moralnym kompromisem a utopią. s. 372- 393.
  Filt 1002z

Artykuły z czasopism:

 1. Awdiejew Alosza: O utopiach. Szkice z filozofii potocznej. Felieton. "Charakter" 2000 nr 4 s. 31.
 2. Cieszyńska Aleksandra: Motyw utopii w tradycji literackiej. Antyutopie w literaturze XX wieku (propozycja metodyczna - praca metodą grup eksperckich). "Język Polski w Liceum." 2002/2003 nr 3 s. 43- 47.
 3. Co to jest utopia? "Victor" 2002 nr 21 (72) s. 29.
 4. Dąbrowski Mariusz: Utopia - antyutopia. Motywy literackie. "Filipinka Wydanie specjalne. Matura z języka polskiego pisemna i ustna." 2004 nr 1 s. 44- 47.
  DC 94
 5. Fedorowicz Agnieszka: Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Utopia. "Cogito" 2004 nr 16 s. 106- 108.
 6. Inglot Jacek: Utopia. "Perspektywy. Matura pisemna i ustna." 2003 nr 1 s. 42- 45.
  DC 101
 7. Kowalewski Włodzimierz: Bóg zapłacz! Rec. Zimny raj. Utopijna Polska za 50 lat. "Polityka" 2000 nr 36 s. 47- 48.
 8. Kozłowski Paweł: Echa utopii. "Nowa Szkoła" 2000 nr 3 s. 52- 53.
 9. O potrzebie i zgrozie utopii. Sześć przekonań, w które święcie wierzymy, choć nigdy nie zostaną zrealizowane. "Polityka" 2005 nr 17 s. 92- 99.
 10. Zamiatin Eugeniusz: My. Rec. Juliusz Jarosławski: Entropia i my. "Kultura Niezależna" 1990 maj nr 61 s. 70- 75.
  cz. 12963
 11. Żytkiewicz Dorota: "Gdzie podziałaś się, wyspo", czyli o utopii i antyutopii. "Polonistyka" 2004 nr 9 s. 35- 37.

Teksty literackie:

 1. Cyrano de Bergerac: Tamten Świat. Warszawa: PIW, 1956.
  [zbiory prywatne bibliotekarki]
 2. Huxley Aldous: Nowy wspaniały świat. Warszawa: Muza S.A., 2002. ISBN 83-7319-314-6.
  L 342g
 3. Morus Tomasz: Utopia. Poznań: Kultura, 1947.
  IK 2570
 4. Orwell George: Folwark zwierzęcy. Kraków: Oficyna Literacka, 1993. ISBN 83-85158-70-7.
  L 16017
 5. Orwell George: Rok 1984. Wyd. 2. Warszawa: Da Capo, 1995. ISBN 83-85373-48-9.
  L 19374
 6. Swift Jonathan: Podróże Guliwera. Przekład Anonima z 1784 r. Wyd. 3. Warszawa: PIW, 1971.
  L 3138
 7. Wells Herbert George: Ludzie jak bogowie. Warszawa: PIW, 1959.
  IK 613
 8. Zamiatin Eugeniusz: My. Warszawa: Alfa, 1989. ISBN 83-7001-293-0.
  IK 12878

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl