KONSPEKTY LEKCJI WYCHOWAWCZYCH
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Sporządzone na przełomie kwietnia i maja 2004 roku przy wykorzystaniu publikacji dostępnych w naszej szkolnej bibliotece.
Dla łatwiejszego wyszukiwania informacji zestawieniu nadano formę tabeli ze szczególnym podkreśleniem tematów.

Wydawnictwa zwarte:

słowa kluczowe opis bibliograficzny
  Jachimska Małgorzata: Scenariusze lekcji wychowawczych. Wg programu autorskiego: Żyć skuteczniej. Wrocław: Unus, 1997. ISBN 83-900281-6-6.
  Papis Wanda Elżbieta: Życie i miłość. Część I. Wzrastam w mądrości. Poradnik nauczyciela. Wyd. 5. Warszawa: Busola, 1995. ISBN 83-904588-1-0
  Pomianowska Małgorzata red.: Poradnik wychowawcy 2. Warszawa: Raabe, 2000. ISBN 83-908428-9-0
  Pellegrino Pino: Mali dzisiaj dorośli jutro. Propozycje wychowawcze dla dorastających. Warszawa : Salezjanie, 1995. ISBN 83-85528-93-8.
  Papis, Wanda Elżbieta: Wzrastam w mądrości. Książka ucznia z ćwiczeniami na godziny wychowawcze. Do programu wychowania dzieci i młodzieży : ŻYCIE I MIŁOŚĆ. Część I nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyd. 5. Warszawa : Busola, 1996. ISBN 83-904588-2-9
gry i zabawy psychologiczne Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. Wałbrzych: Unus, 1994. ISBN 83-900281-3-1.
moralność Kowalewska, Halina, Maciszewski Seweryn wybór i oprac.: Za szkolną bramą. Fragmenty literackie. Warszawa : PZWS; Instytut Pedagogiki, 1962.

[książka- pomocą w inicjowaniu dyskusji na lekcjach wychowawczych; fragment tekstu- problem moralny]

narkomania Jak nie zostać narkomanem. Warszawa: Karan, 199?.
prawa dziecka Suska Elżbieta, Kwiatkowska Violetta: Praktyczny przewodnik dla nauczyciela (scenariusz elekcji). W: Moje prawa. Warszawa: Biblioteka Ochrony Praw Dziecka, 1994. ISBN 83-90277-0-5.
program nauczania Program szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. godziny do dyspozycji wychowawcy klasy (spotkania klasowe). / Ministerstwo Oświaty i Wychowania. - Warszawa : Wydawn. Szk. i Pedagog., 1986.
tolerancja ; stereotypy ; uprzedzenia ; mniejszości narodowe ; etnocentryzm ; dyskryminacja ; ksenofobia ; nietolerancja ; antysemityzm ; rasizm ; Każdy inny, wszyscy równi... : Pakiet edukacyjny. Pomysły, źródła, metody i zajęcia w nieformalnej edukacji międzykulturowej młodzieży i dorosłych / Europejski Ruch Młodzieży przeciwko Rasizmowi, Ksenofobii, Przejawom Antysemityzmu i Nietolerancji. Warszawa : Horyzonty, 2003. ISBN 83-89037-21-1
uzależnienia Kobiałka Alicja i inni: Profilaktyka uzależnień. Program edukacyjny. Wydawn. 2 popraw. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1991.
wartości Ostrowska Krystyna: W poszukiwaniu wartości. Część pierwsza. Ćwiczenia z uczniami. Wyd. 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawn. Psychologiczne, 1998. ISBN 83-85416-20-X.
zdrowie ; jak się uczyć ; umiejętności społeczne ; miłość ; rodzina ; ; ekologia ; kultura ; subkultury ; zawody Hamer Hanna: Program lekcji wychowawczych dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów i techników : Praca wyróżniona w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warszawa: Veda, 1993. (Biblioteczka Wychowawcy Nr 4) ISBN 83-85584-13-7

Artykuły z czasopism:

słowa kluczowe tytuł Dla kogo
Ewentualnie czas trwania
autor Tytuł czasopisma Rok / numer / strony
agresja Przez stulecia po Kainie... - agresja i sposoby radzenia sobie z nią Klasa I gimnazjum Jolanta Gorzyńska Rybnickie Zeszyty Nauczycielskie 2001 / 3 / 31-32
agresja Agresja i sposoby radzenia sobie z nią dwie jednostki lekcyjne Dorota Fryc-Piętak Wychowawca 1996/ 3 / 18
agresja Przemoc i agresja - czy mają swoje źródło w rodzinie? gimnazjum; szkoła ponadgimnazjalna Dorota Szczęsny Wychowawca 1998/5 / 46
agresja Przezwyciężanie złości i agresji u dzieci poprzez zabawę   Dorota Bajan Wszystko dla szkoły 2003/ 9/ 4-6
agresja Propozycja lekcji wychowawczej nt. "Dokuczania"   Maria Tota Wychowawca 1995/ 1 / 16
agresja Agresja w formie zabawy Przedszkole Jolanta Łatka Rybnickie Zeszyty Nauczycielskie 2004 / 8 / 58-59
AIDS Egzamin z człowieczeństwa (postawa wobec zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS) trzecia klasa gimnazjum Małgorzata Leyko Wychowawca 2001/ 12/ 25
AIDS Żyję bez ryzyka AIDS gimnazjum Grażyna Węglarczyk Wychowawca 2001/ 12/ 24
AIDS Szkoła a AIDS. Propozycja zajęć z profilaktyki HIV / AIDS szkoła ponadgimnazjalna   Wychowawca 1997/12/35-38
alkoholizm Alkoholizm gimnazjum Wiesław Gruszczak Wychowawca 1998/ 5 / 28
alkoholizm Alkohol - wróg czy przyjaciel? 3 klasa gimnazjum Małgorzata Wleklińska Wszystko dla szkoły 2003/ 9/ 12- 13
alkoholizm Istota uzależnienia od alkoholu   Marta Kucharska-Żądło, Renata Albin Biblioteka w szkle 2002/ 9/ 14-15
asertywność Co to znaczy być asertywnym? gimnazjum Beata Helizanowicz Wychowawca 1999 / 1 / 26- 27
asertywność; agresja Asertywność - sposób na agresję   Bożena Kukiełka Biblioteka w szkole 2001/ 10/ 23
cierpienie Filozoficzne zagdanienie sensu cierpienia, umierania i śmierci   Bożena Jankowska Lider 2001 / 4 / 11
ekstremizm Ekstremizm - pojecie jedno - czy wieloznaczne? Skąd się biorą ekstremiści Gimnazjum; szkoła ponadgimnazjalna Lidia Pasich Charaktery 2000 / 3 / 22-23
eutanazja Eutanazja - "śmierć na życzenie"   Jadwiga Flis Biologia w szkole 1997/ 1/ 32-33
integracja Poznajemy się kl. IV -VI SP Renata Marciniak Poradnik Wychowawcy Tom II H 1.1
integracja Poznajemy się jeszcze bardziej kl. IV - VI SP Renata Marciniak Poradnik Wychowawcy Tom II H 1.2
integracja Poznajmy się (propozycja działań integracyjnych)   Eugenia Peryga, Maria Krenzel Biblioteka w szkole 2001/ 1/ 3
integracja Szkoła, którą można polubić SP Izabela Podsiadło- Dacewicz Poradnik Wychowawcy Tom II H 1.3
integracja Poznajemy się i ustalamy zasady "bycia ze sobą" gimnazjum; liceum Anna Klimowicz Poradnik Wychowawcy Tom II H 5.1
integracja Nasza klasa ma być zgrana gimnazjum, liceum Anna Klimowicz Poradnik Wychowawcy Tom II H 5.2
kompleksy Prawidłowy obraz siebie a kompleksy gimnazjum Danuta Kliszewska Wychowawca 1999/ 5/ 48- 49
komunikacja Warsztaty psychologiczne. Metody i sposoby komunikowania   Dorota Stańczyk Wychowawca 1995 /12/22
komunikacja; asertywność Komunikacja interpersonalna. Trochę teorii, propozycje zajęć   Irena Świderska Biblioteka w szkole 2002/1/ 1-3
konflikty;
zasady
Strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych. Konspekt lekcji wychowawczej dotyczącej zasad.   Marek Pisarski Wychowawca 1998/ 3 / 20
media Sąd nad mediami   Anna Żarów Biblioteka w szkole 2001/ 1/ 4- 5
muzyka Muzyka na godzinach wychowawczych   Dorota Czerwonogrodzka-Gał Wychowawca 1996/ 3 / 13-15
nałogi Program zajęć profilaktyczno- wychowawczych: "Życie bez nałogów"   Helena Pacyna Lider 2001/ 6 / 6-7
narkomania Nie narkotykom   Waldemar Więch Lider 2000/ 11/ 8
nieśmiałość Ta obezwładniająca nieśmiałość   Hanna Hamer Charaktery 2000 / 6 / 26-28
nikotynizm Lansujemy modę na niepalenie - scenariusz lekcji z wykorzystaniem edytora tekstu 2 godziny lekcyjne Dorota Adamska Wszystko dla szkoły 2003/ 12/ 21
nikotynizm "Palenie tytoniu, zdrowie albo zycie - wybór należy do ciebie". Program zajeć profilaktyczno - wychowawczych   Waldemar Wiech Lider 2000/ 7-8 / 15-16

oraz 2000/ 11 / 6-7

ocenianie Co warto wiedzieć o ocenianiu? gimnazjum, liceum Ewa Lubczyńska Poradnik wychowawcy Tom II H 8.5
Ojczyzna Moja Ojczyzna gimnazjum; dwie godziny lekcyjne Dorota Fryc-Piętak Wychowawca 1996/6/24
planowanie W co się bawić, czyli planujemy pracę na nowy rok szkolny gimnazjum; liceum Anna Klimowicz Poradnik Wychowawcy Tom II H 5.3
poczucie własnej wartości Budowanie poczucia własnej wartości Dzieci Urszula Strzelczyk
Maria Gęborys
Forum Nauczycieli 2003 / 3 / 4-6
Polska - Europa Jaki jest stosunek Polaków do Europy? Szkoła ponadgimnazjalna Barbara Padula
Grażyna Szynol
Rybnickie Zeszyty Nauczycielskie 2003 / 7 / 48
pomaganie O pomaganiu gimnazjum i liceum Barbara Jakubowska Poradnik wychowawcy Tom II H 7.3
prawa człowieka Podstawowe pojęcia związane z prawami człowieka gimnazjum i liceum Ewa Lubczyńska, Beata Walkiewicz Poradnik wychowawcy Tom II H 8.1
prawa człowieka Podstawowe prawa człowieka. Scenariusz lekcji wychowawczej   Lucyna Marek Aura. Dodatek ekologiczny dla szkół nr 113 s. 10-11 2004/ 2
prawa człowieka ; prawa ucznia Gdzie są zapisane nasze prawa? gimnazjum i liceum Małgorzata Pomianowska, Beata Walkiewicz Poradnik wychowawcy Tom II H 8.2
prawa dziecka Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał... 2 godziny lekcyjne Iwona Ambroziak, Ewa Piwczyk Biblioteka w szkole 2002/ 2/ 28- 29
prawa ucznia Jako uczeń mam prawo... Propozycja zajęć na temat praw ucznia 90 min Ewa Piwczyk, Iwona Ambroziak Biblioteka w szkole 2002/ 3/ 16- 17
prawa ucznia ; statut szkoły Prawa ucznia w statucie szkoły gimnazjum i liceum Beata Walkiewicz Poradnik wychowawcy Tom II H 8.4
przedsiębiorczość
stres
Postawa przedsiębiorczości a stres Liceum; Dwie godziny lekcyjne Filip Żurakowski Forum Nauczycieli Liceum 2002 / 1 / 31-38
reklama; asertywnosć Jak mówić "NIE" - trudna sztuka odmawiania V klasa SP Danuta Wlazły Wszystko dla szkoły 2003/ 9/ 14
rodzina Miłość a zakochanie (kryteria dojrzałej miłości) gimnazjum Maria Mysza, Renata Włodarczyk Wychowawca 1999/ 10 / 45
rodzina Jak rozmawiać, gdy mamy różne poglądy? gimnazjum Grażyna Węglarczyk Wychowawca 1999/ 4 / 44-45
rodzina Kobiecość i męskość. Różnice psychoseksualne gimnazjum Maria Mysza, Renata Włodarczyk Wychowawca 1999 / 10/ 44
rodzina Czym jest miłość? Rozważanie o istocie miłości między mężczyzną a kobietą na podstawie dramatu Karola Wojtyły: Przed sklepem jubilera klasa maturalna Dorota Bieszczad Wychowawca 1996/12/16-17
rodzina Męskość i kobiecość. Różnica i komplementarność - odmienni, ale równi   Teresa Król Wychowawca 1993/3/
13-14
rodzina Miłość młodzieńcza i odpowiedzialność   Teresa Król Wychowawca 1995/2
/22
rodzina Istota miłości między mężczyzna a kobietą Szkoła ponadgimnazjalna Teresa Król Wychowawca 1995/3/25
samopomoc Autoprezentacja gimnazjum i liceum Barbara Jakubowska Poradnik Wychowawcy Tom II H 6.5
samopomoc Być dobrym dla siebie gimnazjum i liceum Barbara Jakubowska Poradnik Wychowawcy Tom II H 6.3
samopomoc; pozytywne myślenie; wiara w siebie
Czy jesteś swoim przyjacielem? Profilaktyka uzależnień.
Opieka nad sobą w trudnych sytuacjach; umiejętność pocieszania się; pozytywne myślenie; wiara w siebie
gimnazjum Małgorzata Kupijaj Wychowawca 2003/ 2 / 27
samopoznanie Jacy jesteśmy dzieci Urszula Strzelczyk
Maria Gęborys
Forum Nauczycieli 2003 / 3 / 3-4
sekty Rozpoznaję zagrożenia - sekty gimnazjum i liceum Czesława Baś Wychowawca 2001/ 6/ 22
statut szkoły Statut szkoły - co to za dokument? gimnazjum i liceum Beata Walkiewicz Poradnik Wychowawcy Tom II H 8.3
stereotypy Stereotypowo rzecz biorąc... szkoła ponadgimnazjalna Krystyna Dyba Forum Nauczycieli 2003 / 3 / 27-33
stereotypy, uprzedzenia Przeciwko stereotypom i uprzedzeniom gimnajum i liceum Anna Klimowicz Poradnik Wychowawcy Tom II H 7.1
stres Jak radzić sobie ze stresem? szkoła ponadgimnazjalna Anna Krzeszowiak Biologia w szkole 2002/ 4/ 232-236
stres Jak radzić sobie ze stresem?   Dorota Stańczyk Wychowawca 1996/ 3 / 19
szkoła Ja w szkole gimnazjum i liceum Barbara Jakubowska Poradnik wychowawcy Tom II H 6.4
terapia
wyobraźnia
Najpiękniejsze są rzeczy, których nie ma. Scenariusz zajęć terapeutycznych   Urszula Strzelczyk Forum Nauczycieli 2002 / 4 / 13
tolerancja Inni to także my. Czy jestem człowiekiem tolerancyjnym? gimnazjum Beata Walczak Wszystko dla szkoły 2003/ 5/ 22- 23
tolerancja; samopoznanie Jesteśmy tacy różni, a jednak podobni gimnazjum i liceum Anna Klimowicz Poradnik Wychowawcy Tom II H 7.2
tradycja Tradycja... o sztuce bycia człowiekiem Klasa III gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna Marek Berger Rybnickie Zeszyty Nauczycielskie 2004 / 8 / 68-69
trudne sytuacje Radzenie sobie w trudnych sytualcjach gimnazjum, liceum Barbara Jakubowska Poradnik Wychowawcy Tom II H 6.2
twórczość Podróżujemy - scenariusze zajęć twórczych   Marzena Bartosik, Katarzyna Piaskowska Wszystko dla szkoły 2003/ 3/ 1- 4
uczenie się Jak się uczyć? - moje miejsce pracy   Jarosław Pytlak Biologia w szkole 2001/ 1/ 28-29
uczucia Burzliwy świat naszych emocji gimnazjum, liceum Anna Klimowicz Poradnik Wychowawcy Tom II H 6.1
uczucia
trudne sytuacje
Potrafię radzić sobie ze swoimi uczuciami w trudnych sytuacjach dzieci Urszula Strzelczyk
Maria Gęborys
Forum Nauczycieli 2003 / 3 / 6-10
uzależnienia Istota i mechanizm powstawania uzależnień i ich rodzaje. Konspekt lekcji wychowawczej w Bibliotece Publicznej   Marta Galos Wychowawca 2001/ 6 / 22-23
uzależnienia Uzależnienia gimnazjum Lidia Szczęsna Wychowawca 2001/ 7-8 / 36- 37
wakacje Poznawanie Boga. Tematyka wakacji na lekcji wychowania   Natalia Kana Wychowawca 200/ 10 / 42
wakacje Jak planować wakacje?   Dagna Ślepowrońska, Iwona Horecka Lider 1998/ 9 /14
własność; poszanowanie mienia Szanujmy mienie prywatne, szkolne i społeczne 1 klasa gimnazjum Beata Rypińska Wszystko dla szkoły 2003/ 9/ 12
wolontariat Wolontariat - służba na rzecz innych   Urszula Michalak Biblioteka w szkole 2002/ 12/ 10- 11
zasady Odkrywanie zasad. Pomysł na zajęcia prowadzące do zawarcia umowy typu wygrana - wygrana   Marek Pisarski Wychowawca 1998/ 3 / 21-22
zawody; orientacja zawodowa Przed trudnym wyborem. Zajęcia z orientacji zawodowej gimnazjum Krystyna Kucharska Biblioteka w szkole 1999/ 5/ 13-15
zwierzęta Kochajmy zwierzęta.. legalnie [nielegalny handel gatunkami zagrożonymi wyginięciem] gimnazjum Anna Bartoczak Aura. Dodatek ekologiczny dla szkół. nr 114 s. 11-12 2004/ 3

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl