WYPALENIE ZAWODOWE

Zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece szkolnej w maju 2009 roku

1. Bibik Renata: Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu. "Dyrektor Szkoły" 2008 nr 12 s. 16- 19.

2. Czwiertinia Katarzyna: Co zrobić, aby nie wypalić się zawodowo? "Magazyn Szkolny" 2008 styczeń nr5/311 s.16- 17.

3. Dzierzgowska Irena: Wypalenie zawodowe nauczycieli. "Dyrektor Szkoły" 2007 nr 3 s. I - VIII.\

4. Grad Tomasz: Stres organizacyjny i syndrom wypalenia się zawodowego nauczycieli. "Forum Nauczycieli" 2003 nr 1 s. 29- 34.

5. Nowak Małgorzata: Nie daj się wypalić. "Nowa Szkoła" 2001 nr 10 s. 21- 23.

6. Osolińska Tatiana: Stres a doświadczenie wypalenia zawodowego. "Magazyn Szkolny" 2009 luty nr 5/322 s. 17.

7. Osuch Maciej: Wypalenie zawodowe, czyli Dr Jekyll i Mr Hyde. "Dyrektor Szkoły" 2008 nr 2 s. 48- 49.

8. Podgórska Joanna : Syndrom czarnego poniedziałku. "Polityka" 2001 nr 41 s. 81- 83.

9. Skalski Michał, Supranowicz Maria: Chory z wypalenia. "Wiedza i Życie" 2007 nr 4 s. 54- 56.

10. Stróżyński Klemens: Głupieję przy tych dzieciakach.czyli wypalenie na własne życzenie "Nowa Szkoła" 2001 nr 10 s. 19- 20.

11. Świętochowski Waldemar: Wypaleni ludzie. "Charaktery" 2001 nr 1 s. 42 43. Groenwald Maria: Trudności w rozwoju zawodowym nauczyciela. "Geografia w Szkole" 2002 nr 1 s. 37- 43.

12. Świętochowski Waldemar: Wypalenie bez ognia. "Charaktery" 2000 nr 11 s. 26- 27.

13. Tomal Violetta: Wypalenie zawodowe nauczycieli. "Nowa Szkoła" 2002 nr 8 s. 18- 24.

14. Więckowska Urszula: Jak uchronić się przed "Wypaleniem zawodowym"? "Forum Nauczycieli" 2001 nr 3-4 s. 40- 42.

15. Zawodowska Janina: Wypalenie zawodowe - mit czy realny problem? "Dyrektor Szkoły" 2007 nr 4 s. 9- 10.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl