Zapożyczenia: ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE
(sporządzone w kwietniu 2010 roku przy wykorzystaniu publikacji dostępnych w naszej szkolnej bibliotece)

1. Białostocki Jan: Zapożyczenia i Oryginalność w sztuce wschodnioeuropejskiego renesansu. W: Jan Kochanowski i kultura odrodzenia. Warszawa: PWN, 1985. ISBN 83-01-05358-5, s. 48- 57.
B 5534

2. Butler Danuta: Język i my : Podręcznik do języka polskiego dla klasy II szkół średnich. Wyd. 3. Warszawa: WSiP, 1988. ISBN 83-02-03622-6. Zapożyczenia, s. 98- 110.

3. Frydrych Kinga: Archaizmy, neologizmy, zapożyczenia i żargon. "Victor" 2006 nr 3, s. 52- 53.

4. Gąsiorek Krystyna: O znaczeniu i pisowni cząstek zapożyczonych. "Nowa Polszczyzna" 2002 nr 3 (28), s. 60.

5. Jędrzejczak Agnieszka: Omów kwestię zapożyczeń w języku polskim. "Język Polski. Matura 2001" nr 22(4) s. 81- 82.
DC 25

6. Kaniuk Tomasz: Popkulturowa inność własna, a właściwie zapożyczona. "Polonistyka" 2010 nr 4, s. 60- 62.

7. Nowak Paweł: Językowa europejskość Polaków, czyli o zapożyczeniach. "Polonistyka. Matura - Egzamin Wewnętrzny. 2004 Dodatek nr 2 s. 12- 15.

8. Skibski Krzysztof: O notacjach anglicyzmów w nowych słownikach polskich. "Polonistyka" 2008 nr 2, s. 54- 59.

9. Szeja Małgorzata: Zapożyczenia w języku polskim. "Matura z Języka Polskiego Ustna i Pisemna" 2004 nr 3, s. 120- 121.
DC 95

10. Truszkiewicz Ewa: Typy zapożyczeń w języku polskim. "Cogito" 1999 nr 17, s. 77.

11. Urban Wacław: Elementy rodzime i obce w kulturze Polski na tle innych krajów. "Mówią Wieki" 1988 nr 9, s. 30- 38.

12. Zapożyczenia w języku polskim. "Matura ustna i pisemna" 2003 cz. 1 zeszyt 2. s. 120- 121.
DC 3

13. Zapożyczenia. "Victor" 2007 nr 2, s. 45.

14. Zapożyczenia. "Victor" 2008 nr 16, s. 48.

15. Zbróg Piotr: Fitness Club, czyli rzecz o zapożyczeniach. "Język Polski w Szkole Średniej" 1997/98 nr 4, s. 62- 67.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl