Alain Besançon: Narodowosocjalistyczne fałszowanie dobra. Komunistyczne fałszowanie dobra
W: Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra: Podręcznik do języka polskiego: To lubię! Kształcenie kulturowo-literackie. Klasa III. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2004. ISBN 83-89434-71-7, s. 222- 229

 

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl