JUBILEUSZ 25 lat
urszulańskiego Liceum Ogólnokształcącego
w Rybniku

26 października 2007 - piątek

Patronat Medialny: Gość Niedzielny Portal Wiara.pl Portal miasta Rybnik Gazeta Rybnicka
1 września 1982 roku, po 20 latach przerwy spowodowanej decyzją komunistycznych władz PRL, w budynkach szkolnych przy ul. 3 Maja 22 (wtedy ulica nosiła imię... Rewolucji Październikowej) w Rybniku wznowiło działalność Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR.

W tym roku mija 25 lat pracy edukacyjno - wychowawczej szkoły, od kilku lat publicznej i koedukacyjnej.


Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu:


PRZEWIDYWANY PROGRAM UROCZYSTOŚCI:1986/87 - zdjęcie z albumu absolwentki, dziś matki trzech naszych uczniów.
SZCZEGÓLNE ZAPROSZENIE kierujemy do Absolwentek i Absolwentów, którzy ukończyli rybnickie liceum urszulańskie w latach 1982-2007. Jest Was aż 1157 osób!

Żyjecie i pracujecie na Ziemi Śląskiej, w wielu zakątkach Polski, Europy i świata.

JEST TO PRZEDE WSZYSTKIM WASZ JUBILEUSZ !

Liczymy na to, że dzięki Waszym wzajemnym kontaktom wiadomość o nim dotrze do każdej i każdego z Was.


2007 - zdjęcie autorstwa p. Joanny Kucharczak.

Do wspólnego świętowania Jubileuszu serdecznie zapraszamy również:


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o pisemne zgłoszenie swojego udziału w obchodach Jubileuszu.

Można to zrobić do 10 października 2007 roku:

Zespół Szkół Urszulańskich
ul. 3 Maja 22
44-200 RYBNIK

z dopiskiem: JUBILEUSZ - 25 LAT LO

Przy zgłoszeniu należy podać:

Mile widziany będzie również aktualny adres pocztowy, e-mail i telefon kontaktowy

Pomocną w przygotowaniu obchodów Jubileuszu będzie dla nas dobrowolna opłata wpisowa - w wysokości 20,00 zł - przekazana na konto Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku:

KREDYT BANK O/RYBNIK 17 1500 1214 1212 1006 1239 0000
z dopiskiem: Jubileusz - 25 lat LO

Aktualne informacje można uzyskać:
 • w sekretariacie Zespołu Szkół Urszulańskich
  pod numerem telefonu: 032/ 422 87 50
  w godzinach od 8.00 do 15.00
 • pisząc na adres e-mail: urszulanki-25lat@wp.pl

Odrobinka historii:


Początki szkoły sięgają 1923 roku. Jedno z najstarszych zdjęć - w ogrodzie w 1925 roku - zdjęcie z archiwum Zgromadzenia.


Lekcja w 1962 - jedna z ostatnich - zdjęcie z archiwum Zgromadzenia.


Przymusowy wyjazd Sióstr w 1962 roku - zdjęcie z archiwum Zgromadzenia.


W przejętych w 1962 roku przez państwo budynkach ulokowano Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
(zdjęcie z czerwca 1978 z archiwum ZSE-U).


Pierwszy dzień w szkole - 1 września 1982 roku - zdjęcie z archiwum Zgromadzenia.
* więcej o szkole
* www szkoły
*
wychowanki

Publikacja, która będzie dostępna w dniu Jubileuszu.
Prezentacja multimedialna:
Szkoły Urszulańskie w Rybniku 1923-2007
Pokaz PowerPoint - prawie 20MB!

Przy wejściu do szkoły będzie można nabyć publikacje związane ze szkołą:

20 zł

Publikacja wydana z okazji Jubileuszu 25 lat Liceum Urszulańskiego

25 zł

Publikacja wydana z okazji Jubileuszu 75 lat działalności pedagogicznej Sióstr Urszulanek w Rybniku

10 zł

Tomik poezji Siostry Ewy Pyzik - polonistki pracującej w naszej szkole

32 zł

Biografia Duszpasterza szkoły w latach 1994-1997 ks. dr Marka Drogosza

15 zł

Relacja o przeżyciach pięciu uczennic szkoły urszulańskiej w Poznaniu, które chciały zmieniać świat komunistycznego reżimu


Fotorelacje:

... Nadzieja na kolejne jubileusze :-)

Tam, gdzie spadają Anioły

Od 14.30 w Bibliotece Zespołu Szkół Urszulańskich będzie można zobaczyć:

 • przygotowaną specjalnie na Jubileusz prezentację multimedilaną o historii szkoły
Pokaz PowerPoint - prawie 20MB!
 • kroniki Koła Turystycznego TRAMP z przezabawnymi podpisami pod zdjęcia autorstwa profesora Grzegorza Leśnika

strona internetowa Trampów

 • archiwalne numery czasopisma szkolnego Carpe Diem
 • różne publikacje związane ze szkołą w tym: wydane w szkole tomiki poezji naszych Absolwentek, płytę CD szkolego Zespołu Wokalnego...

 • aktualną prezentację Zespołu Szkół Urszulańskich

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl