NOWOŚCI:
nowe książki i nie tylko... - archiwum

maj 2007:

za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum (pieniądze z kwietnia):

dar GB:

dar Natalii Jendrzejek z II a LO:

dar Siostry Elżbiety Korbaś:

dar Absolwenta Pawła Tatarczuka:

dzięki udziałowi szkoły w programie KASKADA:

za pieniądze uzyskane ze zbiórki TONERÓW:

dar Absolwentki Justyny Iluk:

dar Absolwentki Agnieszki Bulka:

dar Siostry Arlety Duszyńskiej:

dar Marty Hanak:

dar Marleny Smyczek:

za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

za pieniądze Rady Rodziców Liceum:

 


 • Starożytne cywilizacje : Wierzenia * Mitologia * Sztuka. Pod red. Grega Woolfa
 • Henryk M. Słoczyński: Jan Matejko

dar GB:


kwiecień 2007:

dodatek do czasopisma "National Geographic":

za pieniądze uzyskane ze zbiórki TONERÓW:

dar miasta:

za zagubioną pozycję:

za pieniądze z kar:

dar IPN:

wygrane przez nasze PCK:

dar naszych Przyjaciół z MAZAMET:


Bibliotekarskie dary - książki o książkach, dla biblioteki o bibliotece - tak cenne, bo dane z sercem - dla nas.
Dziękujemy!!! Te książeczki są pełne mądrości, humoru i ciepła... Tak, jak Ofiarodawczynie!

dar Pani Hanny Bohuszewicz - Bibliotekarza i Czytelników Biblioteki z Połczyna-Zdroju:
 • Carlos Maria Dominquez: Dom z papieru

- "z serecznymi pozdrowieniami dla bliskiej naszemu sercu Biblioteki, jej Bibliotekarza i Czytelników"

Gdy Bluma pochłonięta lekturą wierszy ginie pod kołami samochodu, jej kolega dochodzi do wniosku, że książki są niebezpieczne...

dar Pani Barbary Michniak - bibliotekarza z Biblioteki Zespołu Szkół Ekonomicznych im Wojciecha Korfantego w Katowicach:
 • Umberto Eco: O bibliotece

...w sytuacji idealnej czytelnikowi nie powinno przysługiwać prawo wstępu do biblioteki; zakładając jednak, że wtargnął, nadużywając w małostkowy i mało sympatyczny sposób swobód (...), w żadnym razie nie może i nigdy nie będzie mógł mieć dostępu do półek z książkami - poza pośpiesznym przemknięciem przez bibliotekę podręczną.

dar Pani Beaty Spandel:

dar GB:

dar Wydawnictwa Archidiecezjalnego:

za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

za pieniądze Rady Rodziców Liceum:


marzec 2007:

dar Karoliny Falkiewicz z I b G:

za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

za pieniądze Rady Rodziców Liceum:

dar GB:


luty 2007:

dar Pani Barbary Michniak:

za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

dar Siostry Haliny Drożdżyńskiej:

dar Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku:

dar GB:

...zakupy ...przed feriami trochę więcej książek "do poduszki" :-)

za pieniądze Rady Rodziców Liceum:

 • Stanisław Dziwisz: Świadectwo
 • Polskie parki narodowe : przewodnik ilustrowany
 • Eric-Emmanuel Schmitt: Kiedy byłem dziełem sztuki
 • Silvestra Bietoletti: Klasycyzm i romantyzm
 • Salvatore: Grzbiet Świata
 • Ryszard Kapuściński: Lapidaria
 • Ryszard Kapuściński: Prawa natury
 • Ewa Pyłka-Gutowska: Biologia : Vademecum maturzysty
 • Stefan Żeromski: Wybór opowiadań - 2 egzemplarze
 • Maria Konopnicka: Mendel Gdański. Miłosierdzie gminy - 5 egzemplarzy
 • Tadeusz Różewicz: Kartoteka - 3 egzemplarze
 • Alfred Läpple: W kręgu Katechizmu Kościoł Katolickiego - lektura do Olimpiady Teologicznej
 • Bruno Schulz: Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod klepsydrą - 15 egzemplarzy

styczeń 2007:

dar:

za pieniądze uzyskane ze zbiórki TONERÓW:

dar Pani Agnieszki Słupik:

dar Pani Doroty Bożętka:

dar Siostry Arlety Duszyńskiej:

dar GB - Ewa Nowak:

za pieniądze Rady Rodziców Liceum:

za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:


grudzień 2006:

dar nauczyciela - bibliotekarza z Połczyna Zdroju - Hanny Bohuszewicz:
 • Sándor Márai: Księga ziół

Książka z dedykacją: Z nadzieją, że ta skromna książeczka znajdzie dla siebie miejsce w sercach Czytelników Biblioteki, którą uważam za moje najpiękniejsze internetowe odkrycie i spotkanie. Boże Narodzenie 2006

Ta książka sprawiła nam tu ogromnie dużo radości!! Zawsze będzie nam przypominała Przyjaciela, którego mamy tak daleko, a tak blisko...

dar Forum Szkół Katolickich:

dar Absolwentki Anny Opolskiej:

dar Instytutu Pamięci Narodowej:

za pieniądze LO:

za pieniądze uzyskane dzięki udziałowi naszej szkoły w programie COMENIUS (lektury do konkursu FOX):

za pieniądze uzyskane ze zbiórki TONERÓW:

za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

za pieniądze Rady Rodziców Liceum:


listopad 2006:

dar Martyny Szulc z III a LO:

Za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

dar GB:

dar Małgorzaty Kampka z II G:

A. Malraux - francuski pisarz, polityk, minister kultury (1959-1969).

Przedmiotem tej książki nie jest ani historia sztuki, ani estetyka, ale znaczenie, jakiego nabiera obecność wiecznej odpowiedzi na pytanie stawiane człowiekowi przez to, co jest w nim cząstką wieczności".

Przemiana Bogów to bogaty erudycyjnie, świetnie ilustrowany, tekst mówiący przede wszystkim o stosunku człowieka do losu.

Tom pierwszy Nadprzyrodzone pokazuje jak w sztuce sakralnej, starożytnej i chrześcijańskiej, człowiek szukał form podporządkowujących to, co zewnętrzne, najwyższej prawdzie cywilizacji, do jakiej dana sztuka należy.

Tom drugi Nierzeczywiste to studium form, o które walczyła sztuka w służbie tego, co nierzeczywiste od Florencji po śmierć Rembrandta.

Tom trzeci Ponadczasowe zaś poświęcony został sztuce nowoczesnej usiłującej odkrywać i łączyć się z tym, co ponadczasowe.

dar Siostry Dyrektor Blandyny Boch:

dar Pani Katarzyny Szweda:

dar Siostry Przełożonej Aleksandry Stachnik:

dar Instytutu Pamięci Narodowej:

za pieniądze Rady Rodziców Liceum:

Rebecca Hind: Twarze Boga Patric de Rynck: Jak czytać malarstwo : rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów

za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:


październik 2006:

dar Szkoły z Wrocławia:

dar Absolwentki Anny Szustkiewicz:

dar Siostry Haliny Drożdżyńskiej:

dar Pani Jolanty Herzyk:

dar Magdaleny Rzytka z II b LO:

dar:

 

za pieniądze Rady Rodziców Liceum:

za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

dar od naszych Przyjaciół z LECCO:

dar GB:


wrzesień 2006:

dar Pani Bożeny Jankowskiej:

dar Księdza Ryszarda Skowronka:

dar GB:

za pieniądze Rady Rodziców Liceum:

dar:

 

Z pieniędzy, którymi dysponujemy dzięki udziałowi szkoły w programie Comenius:

za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

za pieniądze z Akcji Komputery za TONERY:

dar Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 5:

dar z Wydziału Edukacji:

Matka naszej Absolwentki Ani obroniła pracę magisterską - temat niezwykle ciekawy (korzystała z naszych zbiorów); ofiarowała nam elektroniczną wersję tej pracy:

dar Martyny Szulc z III a LO:


wakacje 2006:

 

Jerzy Klistała: MARTYROLOGIUM MIESZKAŃCÓW ZIEMI RYBNICKIEJ, WODZISŁAWIA ŚL., ŻOR, RACIBORZA W LATACH 1939-1945 : SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Kilka własnych książek ofiarowała Siostra Ewa Pyzik:

Z pieniędzy, którymi dysponujemy dzięki udziałowi szkoły w programie Comenius:

dar GB:


Cenniejsze publikacje zakupione w roku szkolnym 2005 / 2006:

czerwiec 2006:

Z pieniędzy, którymi dysponujemy dzięki udziałowi szkoły w programie Comenius:

Seria Wielcy zdobywcy - CD - dodatek Rzeczypospolitej:

Biuletyny Maturalne - dar CKE:

za książkę pogryzioną przez psa (to już druga książka w zębach tego samego czworonoga :-) - literat chyba?):

za zagubioną pozycję:

dar z Gabrysi Koźlik II b LO:

dar z Marty Hanak II a LO:

za pieniądze z KAR - pozycje gorąco polecane przez Siostrę Arletę:

z pieniędzy uzyskanych za TONERY:


dar GB:


za pieniądze Zespołu Szkół Urszulańskich:

dar Pani Joanny Trela:

 

 


za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

za pieniądze Rady Rodziców Liceum:


maj 2006:

dar Pani Sylwii Olejnik z portierni:

dar Magdaleny Rzytka z I b LO:

dar Łukasza Pasuto z III a LO:

dary:

Za udział Szkoły w programie KASKADA:

Za pieniądze Zespołu Szkół Urszulańskich:

dar Katarzyny Krzyżanowskiej z III a LO:

Z pieniędzy, którymi dysponujemy dzięki udziałowi szkoły w programie Comenius:

za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

dar Magdaleny Rzytka z I b LO (Magda znowu ofiarowała do biblioteki NOWĄ książkę!):

dar Gabrieli Lewandowskiej z III b G:

za pieniądze Rady Rodziców Liceum:

gratisy z księgarni:

dar GB:


kwiecień 2006:

dar Zgromadzenia Sióstr Urszulanek:

Ewa Pyzik: Od - blaski

Tak! Nie mylisz się!!! To tomik poezji naszej Polonistki - Siostry Ewy Pyzik!

Pięknie wydany, z pięknymi wierszami! - 2 egzemplarze


Z pieniędzy, którymi dysponujemy dzięki udziałowi szkoły w programie Comenius:


dar Anny Opolskiej z III b LO:

dar Magdaleny Giertuga z III c LO:


Za przygotowanie przez naszą Młodzież montażu słowno- muzycznego dla upamiętnienia rocznicy Zbrodni Katyńskiej:

dar Prezydenta Miasta Adama Fudalego:

dar Muzeum w Rybniku:


dar Anny Szustkiewicz z III B LO:

dar Sandy Sobik z III b G:

dar Agnieszki Bulka z III c LO:

dar Księdza Arcybiskupa Damina Zimonia:

dar Ewy Pucyńskiej z III c LO:

dar Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach:

za pieniądze uzyskane z akcji Komputery za tonery zakupiono:

dar naszych Gości z Lecco (w Italii):

dar Siostry Pielęgniarki:

dar Michała Koseckiego z III a LO:

Za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

Za pieniądze Rady Rodziców Liceum:

dar Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej:

za pieniądze Zespołu Szkół Urszulańskich:

dar GB:


marzec 2006:

za pozycje zagubione (po wymianie z Biblioteką SP 5 - dostosowaniu do wieku naszych Czytelników):

za pieniądze Liceum:

za pieniądze uzyskane z akcji Komputery za tonery zakupiono:

dar Karolinki Brzezinka z III c G:

dar Danuty Wojaczek z III c G:

Za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

Za pieniądze Rady Rodziców Liceum:

dar GB:


luty 2006:

dar nauczyciela-bibliotekarza - Pani Aliny Krzyżanowskiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach - dwie profesjonalne prezentacje multimedilane własnego autorstwa na płytach CD-ROM:

dar Sandry Sobik z III b G:

dar Magdaleny Rzytka z I b LO:

Za pieniądze Rady Rodziców Liceum:

Za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:


dodatki do czasopism:

materiały z Forum:

dar Pałacu Młodzieży w Katowicach:

dar Alicji Szoda:

dar Biblioteki Zespołu Szkół Budowlanych:


styczeń 2006:

dar:

dar AUTORKI - pięknie wydane, bardzo ciepłe tomiki poezji:

 

 

Dar Dyrekcji Wydawnictwa "Nowiny" pozyskany dzięki TNBSP:

CD-ROM - prezentacja multimedialna:
Rybnik - tu chce się żyć - prezentacja multimedialna - promocja naszego miasta tłumaczona na języki: angielski, francuski i niemiecki

dar Księdza Ryszarda Skowronka:

Za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

Lew, czarownica i stara szafa
Książę Kaspian
Podróż "Wędrowca do świtu"
Srebrne krzesło
Koń i jego chłopiec
Siostrzeniec czarodzieja
Ostatnia bitwa

Za pieniądze Rady Rodziców Liceum:

Zakupiono z pieniędzy szkoły:

 

dar GB:


grudzień 2005:

dar Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia:

dar Księgarni Świętego Jacka:

dar GB:

dar Marty Grzesik z III b G:

dar Anny Szustkiewicz z III b LO:

dar Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Biuletyny maturalne do egzaminów ustnych z przedmiotów (po dwa egzemplarze):

- DVD: U wybrzeży Kalifornii : Życie w oceanicznej oazie

- Gymnasium Marienschule Hildesheim 2004/2005

Dar Fundacji Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce:

Dar Polskiego Komitetu Imigracyjnego:

Dar p. Grażyny Jaworskiej-Nal:


za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

lektury:

dla lubiących czytać:

podręczniki:


dar GB:

za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

za pieniądze Rady Rodziców Publicznego LO:


listopad 2005:

dar Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Rybnika:


dar Księdza Ryszarda Skowronka:

dar Marianny Rutkowskiej z II b LO:


za pieniądze Rady Rodziców Gimnazjum:

lektury:

Z Serii: Co i jak:

dla lubiących czytać - by miłośnicy książek i sztuka czytania nie zanikli:


Anna Smyczek z I a LO ofiarowała tekst w języku francuskim - czekamy na Jej autorskie tłumaczenie!

Tomasz Gojny i Rafał Mandel z III a LO ofiarowali wykonane przez siebie:

Za pieniądze z KAR:

Z funduszy Rady Rodziców Gimnazjum oraz Liceum zakupiono koperty do odnowienia kartoteki tekstowej.

dar Matki Prowincjalnej:

- Jedzenie (bulimia, anoreksja...)
- Sekty
- Hazard
- Tytoń
- Kulty publiczności
(zabobony, amulety, astrologia, radiescezja, wróżbiarstwo, ezoteryka, okultyzm, magia, demonologia...)
- Narkotyki
- Media
- Praca
(pracoholizm...)
- Seks
(erotomania...)
- Alkohol

dar Anny Szustkiewicz z III b LO:


za pieniądze Rady Rodziców Publicznego LO:

oraz podręczniki - docelowo zakupimy po 1 egzemplarzu każdego z Waszych podręczników - do wykorzystania w czytelni:


dar Marianny Rutkowskiej:

dar Siostry Pauliny Głodowskiej:

Zbiory specjalne:


październik 2005:

dar Pani Małgorzaty Szołtysek (Mamy Macieja z I a LO):

za pieniądze Zespołu Szkół Urszulańskich:

dar Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

dar Pani Sylwii Olejnik z portierni:

dar Wydawnictwa PIĘTKA:

dar Biblioteki Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Mikołaja Kopernika:

za pieniądze Rady Rodziców Publicznego LO zakupiono:


wrzesień 2005:

dar Adama Krzyżowskiego z III c LO:

dar Anny Szustkiewicz z III b LO:

ogromny dar od Absolwentki - Małgorzaty Berdys:

dar Gabrieli Lewandowskiej z III b G:

dar Magdaleny Rzytka z I b LO:

dar od naszych Gości z Hildesheim:


dary GB:dar Pani Justyny Wita:wakacje:

 • dar p. Jolanty Herzyk - zestaw kilku cennych pozycji - lektury, klasyka literatury, książki popularnonaukowe
 • dar Siostry Marii Nowak - książka dla zakochanych
 • dar Siostry Ewy Pyzik - trzy tomiki poezji
 • dar Autora - Pana Jerzego Klistały:
  Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska i Białej w latach 1925-1949
więcej o książce Jerzego Klistały?

15 czerwca:

13 czerwca:

z pieniędzy Zaspołu Szkół:

7 czerwca:

książki wygrane - do pracowni języka francuskiego:

6 czerwca:

3 czerwca:

Dar z serii Książki Wybrane Przeglądu Reader`s Diegest dwa tomy zawierające:

1 czerwca:

z funduszu Rady Rodziców Publicznego LO zakupiono:

zguba:

dar Pani Dyrektor Beaty Bykowskiej:

dar Magdaleny Rogosz z I a LO:


30 maja:

24 maja:

23 maja:

Ogromny dar od Małgorzaty Berdys - Absolwentki LO - lektury, podręczniki, pomoce dla gimnazjalistów i licealistów, czytadła:

17 maja:

z funduszu Rady Rodziców Publicznego LO zakupiono:

13 maja:

12 maja:

nagroda za owocny udział naszej młodzieży z II c LO w programie Kaskada:

11 maja:

z funduszu Rady Rodziców Publicznego LO zakupiono:

oraz kilkanaście pozycji ofiarowanych przez Bibliotekę Zespołu Szkół Budowlanych:

9 maja:


26 kwietnia:


19 kwietnia (przekazano z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta):

18 kwietnia - dar Magdaleny Rzytka z III b G:

14 kwietnia (dar):

13 kwietnia za pieniądze Rady Rodziców Publicznego LO:


30 marca (dar Pauliny Kościelna - Absolwentki - Bibliofila):

23 marca (dar Księdza Arcybiskupa):

17 marca (za pieniądze Liceum):

16 marca:

15 marca:

Za pieniądze Rady Rodziców Publicznego LO:

Dar Biblioteki Zespołu Szkół Budowlanych - pozycje stare ale w bardzo dobrym stanie:

11 marca

8 marca (za pieniądze Rady Rodziców Publicznego LO):

7 marca:

1 marca:


21 lutego:

16 lutego:

14 lutego:

10 lutego:

9 lutego:

7 lutego:

za pieniądze Rady Rodziców Publicznego LO:

za pieniądze uzyskane dzięki zbiórce TONERÓW:

za pieniądze uzyskane z Loterii Fantowej:

za pieniądze z kar:

4 lutego lektury do konkursu FOX (Rada Rodziców):

3 lutego:

2 lutego:


31 stycznia:

Magdalena Rzytka z III b Gimnazjum specjalnie KUPIŁA (!!!) by ofiarować do biblioteki lektury:

Z pieniędzy Rady Rodziców Publicznego LO:

Z pieniędzy uzyskanych dzięki ZBIÓRCE TONERÓW:

Z pieniędzy uzyskanych z LOTERII FANTOWEJ:

niebawem pojawią się lub już są w bibliotece następujące - ofiarowane pozycje
(można już ostrzyć apetyt):

5 stycznia (dary):


21 grudnia (dar Wydawnictwa Operon):

17 grudnia:

za pieniądze uzyskane dzięki zbiórce tonerów:

16 grudnia (dar Anny Szustkiewicz z II b LO):

15 grudnia (dar Siostry Przełożonej Aleksandry Stachnik):

dar wydawnictwa:

9 grudnia:

za pieniądze zarobione w czasie ósmej loterii fantowej zakupiono poczytne pozycje, o które pytacie, na które głosujecie w Książkowej Liście Przebojów:

za pieniądze Rady Rodziców Publicznego LO zakupiono:

za pieniądze z kar zakupiono:

dar z Biblioteki IV LO w Rybniku - Chwałowicach:

dar z Biblioteki Zespołu Szkół Budowlanych:

dar Pani Katarzyny Szweda:

7 grudnia:

za pieniądze zarobione w czasie ósmej loterii fantowej zakupiono poczytne pozycje, o które pytacie, na które głosujecie w Książkowej Liście Przebojów:

...jeszcze zostało trochę pieniędzy...

za pieniądze Rady Rodziców Publicznego LO zakupiono:

dar Pani Ludmiły Szymańskiej - zestaw poczytnych powieści dla młodzieży

za pieniądze szkoły:

Karol Malina ofiarował kilka płyt CD-ROM z grami komputerowymi.

1 grudnia (dar Pani Grażyny Ryborz-Cebula do gabinetu historycznego):


30 listopada (dar Pani Ludmiły Szymańskiej):

z Biblioteki Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych przekazano:

29 listopada (dar Pani Dyrektor Beaty Bykowskiej):

dar:

26 listopada:

18 listopada:

Dzięki funduszom Rady Rodziców Publicznego LO zakupiono:

oraz lektury:

17 listopada:

15 listopada:

9 listopada:

5 listopada:

4 listopada:

3 listopada:


27 października:

26 października:

20 października 2004:

Pozycje zakupione dzięki pieniądzom zarobionym przez naszych ekologów z obecnej klasy II c LO podczas Dnia Ziemi 2004 - poszukiwane nieustannie klucze do oznaczania:

Uzyskane w Punkcie Informacji Europejskiej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku:

Książki z Kolekcji Gazety Wyborczej - o ile nie mamy ich w naszych zbiorach - są regularnie sponsorowane:

19 października 2004:

Dzięki funduszom Rady Rodziców Publicznego LO zakupiono:

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl