Książki Mistrzów Pędzla - konkurs czytelniczy

Prosimy podać imiona i nazwiska malarzy, których fragmenty obrazów widać poniżej.
Plik w formacie Microsoft Word (53 KB)

a.JPG

Muzy 1893

1.

Francuski malarz, grafik i teoretyk sztuki. Stosował płaską syntetyczną plamę barwną obwiedzioną dekoracyjnym konturem. Nazywany przez towarzyszy "Nabistą o pięknych ikonach." Żył w latach 1870-1943.

Wyraźny kontur otaczający każdą postać idzie w parze z uproszczeniem form. Linearny rysunek dowodzi wrażliwości malarza-poety.

b.JPG

Portret Emila Zoli 1868

2.

Artysta całe życie poświęcił sztuce. Artystyczna uczciwość i szczerość z jaką praktykował malarstwo pozwoliły mu na osiągnięcie w nim prawdy. Przyszedł na świat 23 stycznia 1832 roku w Paryżu. Pisarze i poeci byli jego najgorętszymi obrońcami.

Portretując pisarza malarz przedstawił w górnym prawym rogu swój słynny obraz: Olimpia. Emil Zola był publicznym obrońcą tej malarskiej wizji.

e.JPG

Paolo i Francesca 1855

3.

Współzałożyciel Bractwa Prérafaélitów. Brat Christiny Georginy, angielski malarz i poeta pochodzenia włoskiego. Żył w latach 1828- 1982.

Temat akwareli został zaczerpnięty ze słynego fragmentu "Boskiej komedii" Dantego - piątej pieśni Piekła. Zakochani czytają historię Lancelota i Ginever.

j.JPG

Książka 1911

4.

Jeden z głównych przedstawicieli kubizmu. Właściwie Jose Victoriano Gonzalez - malarz hiszpański.

Martwa natura reprezentatywna dla twórczości artysty. Autor surowo obchodzi się z perspektywą. Formy są mocno zgeometryzowane, tonacje barw bliskie obrazom Braque`a i Picassa.

h.JPG

Święty Hieronim w pracowni 1441-1442

5.

Flamandzki artysta - człowiek światowy, bywalec dworów. Umiera 9 lipca 1441 roku w Brugii.

Obraz odnaleziono w 1925 roku. Po śmierci malarza dokończył go prawdopodobnie jeden z jego uczniów - Petrus Christus. Na półce z książkami wyraźnie widać subtelność i finezję artysty. Dyskretne i trafne rozłożenie światła.

c.JPG

Pani Monet czytająca 1872

6.

Urodził się 25 lutego 1841 roku w Lomoges, w rodzinie skromnych rzemieślników. Przez wiele lat bliski Monetowi i impresjonistom, odszedł od nich, wybierając własną drogę.

Często bywał u Monetów . Wielokrotnie prosił piękną Camille, żonę gospodarza, żeby mu pozowała.

n.JPG

Markiza de Pompadour 1756

7.

Artysta wywodzi się ze skromnego środowiska (urodzony w Paryżu 29 września 1703 roku), ale robi nadzwyczajną karierę: pracuje dla króla Ludwika XV, regularnie wystawia na Salonie Paryskim, jego obrazy przyjmowane są z entuzjazmem przez publiczność i krytykę.

Twórczość artysty związana jest mocno z faworytą królewską - panią de Pompadour. Dama roztacza nad nim swoją opiekę, zleca liczne prestiżowe prace. Malarz tworzy wspaniałe portrety swej protektorki.

d.JPG

Kopernik czyli rozmowa z Bogiem 1873

8.

Był synem nauczyciela muzyki, od dzieciństwa krótkowzroczny. Pierwsi nauczyciele twierdzili, że z "braku zdolności nic z niego nigdy nie będzie..." Ojciec pochodził z Czech, matka z Niemiec. Malarz zmarł 1 listopada 1893 roku. Pogrzebowi, w którym wziął udział cały Kraków, towarzyszyło bicie dzwonu Zygmunta.

Ukształtował wyobraźnię swego narodu. Polacy widzą historię jego oczyma.

Obraz ze składek publicznych zakupiono dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

g.JPG

Chrystus wśród doktorów 1506

9.

Europejską sławę zdobył zanim ukończył 30 rok życia. Urodził się 21 maja 1471 roku w Norynberdze. Był trzecim z osiemnaściorga dzieci złotnika.

Na kartce wystającej z księgi malarz zostawił datę, podpis oraz dopisek: "Opus quinque dierum" (wykonałem w ciągu pięciu dni).

Przemyślana kompozycja - typowa dla malarstwa włoskiego, lecz w interpretacji gotyckiej. Autor lekceważy perspektywę i głębię. Scena rozgrywa się wokół czterech umieszczonych pośrodku dłoni okolonych dziwnymi głowami. Nie jest ważne tło ani otoczenie.

f.JPG

Baudelaire 1847

10.

Urodził się we Francji w 1819 roku, umarł na wygnaniu w Szwajcarii 58 lat później. Artysta malarz bez ideałów i bez religii. Silny, wysoki zwinny, o długiej czarnej, lśniącej czuprnie i brodzie. Wyjątkowa uroda i atletyczna wręcz siła.

i.JPG

Portret Władysława Reymonta 1905

11.

"Gdybym nie był Polakiem, nie byłbym artystą"- mawiał o sobie autor obrazu. Urodził się 15 lipca 1854 roku w Radomiu.

Nie tyle portretował, co osądzał swoje modele - nieraz w sposób dotkliwy i na granicy nieprzyzwoitości towarzyskiej. Zwracano też uwagę na filmowość jego obrazów, zaszyfrowaną w nich akcję. Wyraziste twarze bohaterów pozujących w "planie amarykańskim..."

k.JPG

Madonna ze szczygłem 1507

12.

Artysta o wielkim sercu i niezwykłym talencie zdumiewa bogactwem zainteresowań: malarstwo, architektura, archeologia. Umiera 6 kwietnia 1520 roku w Rzymie mając zaledwie 37 lat.

Obraz namalowany we Florencji dla Lorenza Nasi. Postaci na nim występujące wpisane są idealnie w figurę trójtąta, którą to formę kompozycyjną malarz zapożyczył od Leonarda da Vinci. Stonowane odcienie stwarzają spokojny nastrój, podkreślony łagodnością i tkliwością gestów.

l.JPG

Madonna z Dzieciątkiem i pięcioma Aniołami (lub Madonna del Magnificat) 1483-1485

13.

Właściwie artysta urodzony we Florencji nazywał się Alessandro di Mariano Filipepi. Jego dzieło, inspirowane neoplatońskimi teoriami Akademii Florenckiej, daje wyraz głębokiej wrażliwości i bogatego życia wewnętrznego.

Kompozycja zamknięta w kole. Starannie wypracowany układ rąk, bogactwo wykwintnych detali, subtelne niuanse barw połyskujących złotem, pejzaż nadający lekkości strukturze obrazu...

o.JPG

Portret malarza Josepha Aveda 1734

14.

W dobie rokoko, gdy triumfy święci frywolne malarstwo Bouchera, "nasz" artysta tworzy martwe natury i sceny rodzajowe. Robi świetną karierę w Paryżu - gdzie się urodził, uczył, gdzie tworzy i umiera 6 grudnia 1779 roku.

Czerwony kaftan oblamowany futrem, żółta czapka, duży format, półmrok izby odsyłają jednoznacznie do Rembrandta. Ale nastrój medytacji - to już cecha charakterystyczna.... - no właśnie - kogo?

m.JPG

Apoteoza Świętego Tomasza z Akwinu 1631

15.

Artysta urodził się 6 listopada 1598 w Fuentes de Cantos. W jego życiu i twórczości okresy wielkiej pomyślności przeplatają się z okresami niepowodzeń. Ponad połowę jego prac stanowią obrazy wykonane na zamówienie klasztorów.

Apoteoza świętego Tomasza... przez długi czas będzie uznawana za jedno z największych osiągnięć malarza. Obraz wciąż olśniewa barwami...


(Created by IrfanView). Fragmenty obrazów oraz informacje o ich twórcach (często dosłowne cytaty) pochodzą w większości z serii: Wielcy Malarze.

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl