Praca dydaktyczna w szkole - relacje i reguły

Opracowała mgr Jolanta Adamczyk - Tomala

1. Praca w szkole to proces nauczania, wiążący się z relacjami interpersonalnymi, które indukują procesy: wychowawczy i uczenia się.

 

Praca w szkole = dydaktyka + wychowanie + samo - nauka

Podstawy dydaktyki w szkole:

2. Dydaktyka jest oparta na podstawowej zasadzie:

potrzeby ----- > motywacje ----- > chęci / wola

3. Z powyższego wynika relacja nauczyciel - uczeń, która generuje sytuacje komunikacyjne w oparciu o zasadę:

nauczyciel komunikacja uczeń
< ------------------------------------------ >
interakcja

Całokształt komunikacyjnych interakcji szkolnych oparty jest na zasadzie modelu:

plan ------ > działanie operacyjne ------ > wniosek / analiza

Powyższy wzór sprowadza się do matematycznego układu:

Wzór ------ > Dane ------ > Rozwiązanie

Typy relacji szkolnych:

Nauczyciel 1 <-----------------> Nauczyciel 2

Nauczyciel <----------------> Uczeń

Uczeń <-------------------> Nauczyciel

Uczeń x <-------------------> Uczeń x+1

Uczeń <-------------------> Uczniowie

4. Relacje emotywne pomiędzy dwiema osobowościami:

Postawy Nauczyciela Postawy Ucznia Efekty procesu dydaktycznego
+ -------------------> - -------------------> +
+ -------------------> + -------------------> +
- -------------------> - -------------------> -
- -------------------> + -------------------> +

 

5. Wymagania Nauczyciela względem Ucznia.

Dobry uczeń powinien umieć:

6. Oczekiwania Ucznia względem Nauczyciela:

7. Bezpośrednie sytuacje klasowe.

Nauczyciel -------------------> Uczeń

Otoczenie

 

8. Charakterystyka otoczenia:

 1. przestrzeń - pomieszczenie
 2. baza
 3. czas
 4. wstępne intelektualne przygotowanie uczniów

9. Proces lekcyjny - charakterystyka

a) relacje nauczyciel - uczeń

Nauczyciel ------------------->
inicjacja
Uczeń X

------------------>
pytanie
<------------------
odpowiedź

Uczeń X + 1

b) uwarunkowania lekcyjne

Nauczyciel
 • program nauczania
 • wymagania
 • cele
 • strategie nauczania
 • osobowość
 • kompetencje

------------------>

Lekcja
Materiały
 • zawartość
 • forma
 • przynależność kulturowa
 • adekwatność lekcyjna

------------------>

Uczeń
 • zdolności poznawcze
 • cechy psychomotoryczne
 • doświadczenie
 • preferencje

------------------>

10. Stopnie zrozumienia:

repetycja --> próby naśladowania formy --> imitacja --> zrozumienie --> zapamiętanie i praktyczne wykorzystanie

* Uwagi: omówienie procesu wychowania stanowi odrębne zagadnienie.


Bibliografia:

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl