logo turnieju autorstwa Oli M. z II a Gimnazjum - prawda, że ładne?

Turniej na Pierwszy Dzień Wiosny (21 marca 2003- piątek)
temat:
URSZULANKI (zobacz - pytania)

Forma:

1. Każda klasa przygotowała się do pokazu mody:
URSZULAŃSKI MUNDUREK MOICH MARZEŃ - mundurek jaki np. będą nosiły Wasze prawnuczki, albo jaki nosiły Wasze prababcie, albo mundurek jaki będzie obowiązywał na Marsie.... (inwencja twórcza - mile widziana)

2. Każda klasa przygotowała
REKLAMĘ SZKOŁY URSZULAŃSKIEJ - forma dowolna; np.:

W reklamie mogła wziąć udział cała klasa. Na zaprezentowanie reklamy szkoły każda klasa miała do 3 minut czasu. Ta konkurencja również była oceniana przez Jury składające się zNauczycieli, Rodziców i Uczennic. Liczył się pomysł i wykonanie.

3. PYTANIA

początek strony

TREŚĆ PYTAŃ....
(pytania układane są głównie przez
Bibliofilki)


O Szkołach Urszulańskich w Rybniku:

1. W którym roku powstało Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku?

2. Kiedy do Rybnika przyjechała pierwsza czwórka Sióstr Urszulanek?

3. W którym roku powstała pierwsza Szkoła Urszulańska w Rybniku i kto z ramienia miasta był inicjatorem sprowadzenia do Rybnika Urszulanek?

4. Kto był Dyrektorem Liceum Sióstr Urszulanek w Rybniku w roku 1982?

5. Podaj imię i nazwisko poprzedniej i obecnej Siostry Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Rybniku

6. Kto z obecnego grona profesorskiego jest absolwentem naszego liceum?

7. Co pierwotnie mieściło się w budynku, gdzie teraz jest pralnia?

8. Jak nazywało się koło turystyczne Liceum i na ile letnich obozów wędrownych wyjechało?

9. Podaj tytuły tomików poezji wydanych przez nasze Liceum

10 . Liceum przyjaźni się ze szkołami z państw:
- Francja
- Niemcy
- Czechy
- Włochy
Podaj nazwy zaprzyjaźnionych szkół i miast.

(Odpowiedzi:
- Francja: Mazamet: Katolickie Prywatne Liceum im. Jeanne d`Arc od 183 roku
- Niemcy: Hildesheim: Marienschule od 1987 roku - szkoła urszulańska
- Czechy: Opava: od 1992 roku - młodzież różnych szkół
Włochy: Lecco: Instytut Bertacchi od 2001 roku)

11. Podaj tytuł płyty CD Zespołu Wokalnego naszego Liceum

12. Jak w poprzedniej szkole uczniowie nazywali księdza Romana Imiołczyka?

13. Jaki tytuł nosi szkolna gazetka:
- liceum
- gimnazjum
Podaj tytuły, oraz nazwiska opiekunów.
(Dla gazetki Liceum podaj także nazwisko pierwszego opiekuna- inicjatora powstania gazetki oraz rok, w którym ukazał się pierwszy numer)

Odpowiedzi:

Liceum: Carpe Diem - obecny opiekun: Siostra Ewa Pyzik; inicjator, wieloletni opiekun gazetki: Pan Adam Kotas; pierwszy numer ukazał się w maju 1992 roku (wcześniej pismo pod nazwą Ula - Samrkula miało formę gazetki ściennej)

Gimnazjum: Gimzetka opiekun: Pani Bogusława Kordas

początek strony

O Szkołach Urszulańskich w Polsce:

14. W którym roku założono pierwszą szkołę urszulańską w Poznaniu?
- w 1795
- w 1857 *
- w 1945
- w 1982

15. Co znaczy Serviam?

początek strony

O świętej Urszuli:

16. Kim byli rodzice św Urszuli?

17. Z kim św. Urszula rozmawiała o Bogu i kto jej powiedział gdzie jest Rzym?

18. Jaki znak miała otrzymać matka św. Urszuli świadczący o tym, że jej córka poszła do nieba?

19. Kim była święta Urszula?

20. Gdzie znajduje się tradycyjny ośrodek kultu Świętej Urszuli?

21. Czyim patronem jest Święta Urszula?

początek strony

O świętej Anieli Merici:

22. Imię Aniela wywodzi się z języka łacińskiego. Co znaczy to imię?

23. Kiedy i gdzie urodziła się św. Aniela?

24. Kiedy żyła święta Aniela? (podaj wiek)

25. Gdzie mieszkała święta Aniela? (podaj kraj)

26. Czego założycielką jest święta Aniela?

początek strony

O błogosławionej Siostrze Klemensie Staszewskiej:

27. Kiedy urodziła się Helena Staszewska, późniejsza Siostra Klemensa?

28. Po złożeniu ślubów zakonnych Siostra Klemensa pracowała w szkole powszechnej Sióstr Urszulanek. W jakim mieście?

29. W którym roku Siostra Klemensa Staszewska została aresztowana?

początek strony

O błogosławionej Natalii Tułasiewicz:

30. Do jakiej szkoły uczęszczała błogosławiona Natalia Tułasiewicz?

31. Dlaczego błogosławiona Natalia wyjechała na roboty do Niemiec?

32. Czy bł. Natalia Tułasiewicz była męczenniczką i kiedy zmarła?

 

początek strony

O zakonie:

33. W 1926 roku została zatwierdzona konstutucja dotycząca klauzury, której artykuł 248 zaznacza: "pożądanym byłoby, aby każdy dom miał swój folwark lub willę za miastem". Jaki był cel posiadania takiej willi lub folwarku?

34. W którym roku ZgromadzeniePpolskich Urszulanek zostało faktycznie, prawnie zatwierdzone jako nieodłączna część Unii Rzymskiej?

35. Która z przełożonych generalnych zakonu zmarła 23 września 1937 roku?

początek strony

Ogromne podziękowania dla Rady Rodziców, za ufundowanie i zatroszczenie się o nagrody dla najlepszych klas. Za osobiste zaangażowanie i podjęcie się funkcji Jurora - Mamie Magdy Skupień - Pani Ilonie - bardzo, bardzo dziękujemy!

Serdecznie dziękuję wszystkim dzielnym Bibliofilkom za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu. Każda z Was miała bardzo ważne zadanie i dobrze się z niego wywiązała. Szczególnie dziękuję tym, które do końca wytrwały na "placu boju" by wykonać najmniej wdzięczną pracę... ;-)

Gratuluję wszystkim uczestnikom naszej zabawy! Cieszę się, że chciałyście dać coś z siebie. Podziwiam Waszą pomysłowość.

A kto zwyciężył? Oto wyniki:

klasa / konkurencja / punktacja III c II b I b III a I III b II a I a
mundurek 4 3,8 2,5 4,7 3,3 4 4,8 4,2
pytania 8 7 4 8 8 8 8 8
reklama szkoły 4,8 3,8 4,2 4,7 2,8 3,5 0 3,5
razem 16,8 14,6 10,7 17,4 14,1 15,5 12,8 15,7
miejsce II V VIII I VI IV VII III

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl